22 årig död i älgkrock, men det är rovdjuren som är problemet?

Nyss avled en 22 åring i en våldsam kollision med en älg utanför Mariestad.
En liten notis i tidningen blev det men inget i jaktpressen som var mera intresserat i att skriva om det “tragiska” med att två älgtjurar hittats döda i ett dike.
Och nu ska riksdagen debattera hur vi ska begränsa rovdjursstammerna, trots att dessa ställer med mycket mindre elände och mänsklig lidande är samtliga rovdjur klara av på flera decennier.
Visst är det en sjuk värld vi lever i, där man prioriterar skadade och dödade djur och jakthundar framför skadade och dödade människor.

 

Människor dör och människor skadas på grund av att vi håller oss med en stor stam av både älg och rådjur, men sånt betraktas som småpotatis värt en liten notis i tidningen och inget annat.

Sedan, när en varg skadar en jakthund eller dödar 18 får så är det en katastrof och det skrivs spaltmeter med snyftreportagen om de stackars människor som drabbas.

Och nu vill miljöministern att vargstammen ska begränsas och hållas på en mycket låg nivå, trots att vargstammen i jämförelse med klövviltet, bara ställer till med lite småskit.
Men visst, det är ju rätt prioritering bland de människor som  Lena Ek umgås med
För viltolyckor drabbar ju bara gemene man och vargen bara fint folk.

Vargen drabbar bara folk som är viktigare och mera betydelsefulla än alla andra, nämligen våra jägare och våra bönder.

 


Klövdjuren betydligt dyrare än rovdjuren för skattebetalarna
Rovdjurspolitik ska ta större hänsyn till människor
Människohänsyn i rovdjurspolitik
Hård kritik mot nytt rovdjursförslag
Hård kritik mot nytt rovdjursförslag
Antalet vargar ska halveras
Vargkommitténs förslag välkomnas
Rovdjur: Vulgärt om varg och forskning
En ylande vänster
På rätt vargspår

SR SR

SRF: Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren
SNF: Regeringen öppnar för halverad vargstam
WWF: Rösta ned regeringens rovdjursproposition

Posted in varg | 2 Comments

Människor dödas i älgolyckor, men vargen är problemdjuret.

“Man avled efter skadorna i älgolycka i Bygdeå”

En inte ovanlig rubrik till småartiklar och notiser i svenska tidningar.

Absurda människor, absurda påståenden, absurd debatt

Absurda människor, absurda påståenden, absurd debatt

 “Den man i 30-årsåldern som i lördags kväll krockade med en älg i Bygdeå avled igår kväll på Universitetssjukhuset. Mannen vårdades med allvarliga skador på intensivvårdsavdelning, men hans liv gick inte att räddas”

Det var allt man skrev, inget mer!

En annan rubrik, nu från Värmlands folkblad säger:  Älgolycka i Sillerud
Och artikeln i sin helhet låter:

“Strax efter klockan 7 krockade en bil med en älg i Sillerud, Årjäng. Föraren fick lindriga skador men trafiken har varit svårframkomlig på grund av att älgen blev svårt skadad och liggandes på vägen.
Enligt polisen har föraren sårskador.”

Människor dör och människor skadas på grund av att vi håller oss med en stor stam av både älg och rådjur, men sånt betraktas som småpotatis värt en liten notis i tidningen och inget annat.
Sedan, när en varg skadar en jakthund eller dödar 18 får så är det en katastrof och det skrivs spaltmeter med snyftreportagen om de stackars människor som drabbas.

Och nu vill miljöministern att vargstammen ska begränsas och hållas på en mycket låg nivå, trots att vargstammen i jämförelse med klövviltet, bara ställer till med lite småskit.
Men visst, det är ju rätt prioritering bland de människor som  Lena Ek umgås med
För viltolyckor drabbar ju bara gemene man och vargen bara fint folk.

Vargen drabbar bara folk som är viktigare och mera betydelsefulla än alla andra, nämligen våra jägare och våra bönder.

Klövdjuren betydligt dyrare än rovdjuren för skattebetalarna
Rovdjurspolitik ska ta större hänsyn till människor

Människohänsyn i rovdjurspolitik
Hård kritik mot nytt rovdjursförslag
Hård kritik mot nytt rovdjursförslag
Antalet vargar ska halveras
Vargkommitténs förslag välkomnas
Rovdjur: Vulgärt om varg och forskning
En ylande vänster
På rätt vargspår

SR SR

SRF: Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren
SNF: Regeringen öppnar för halverad vargstam
WWF: Rösta ned regeringens rovdjursproposition

Posted in varg | 4 Comments

Inte helt rätt av forskarna.

I en insändare i Fagersta Posten skriver Miljöpartisten Veronica Ekström om den undersökning som man gjorde på SLU om hur vargen påverkar jakt, tamdjursägandet och huspriser med mera.

Flytt av Junselevargen

Flytt av Junselevargen

De konklusioner hon drar fram från undersökning, dem att vargen inte påverkar vare sig den socioekonomiska utvecklingen i de områden den etablerar sig eller antal djurägare som sysslar med fårskötsel eller priserna på skogsfastigheter, är inget som behöver diskuteras.

Däremot ska vargetablering enligt samma undersökning ha påverkat antal jaktkort som säljs i områden med varg i jämförelse med de områden där det inte finns varg.

Jaktkortet är den kvittering/bevis man får för betalt viltvårdsavgift, en avgift till staten som krävs för att bedriva jakt i Sverige och som till hälften används för att finansierar Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag/jaktvård, och därutöver går till olika typen av viltvårdsåtgärder och forskningsprojekt.

Eftersom en del av den svenska vargforskningen och annat rovdjursrelaterat finansieras genom Viltvårdsavgiften samtidig som Svenska Jägareförbundet inte officiellt förespråka en nollvision i vargsammanhang, om än de gör det mera inofficiellt, så blir ju diverse virrpannor inom varghataremiljön inte speciellt förtjusta i att behöva betala denna avgift.
Tvärtom har det varit uppmaningar till att sluta betala viltvårdsavgiften på diverse forum, vilket ju är fullt möjligt att göra samtidigt som man fortsätter att jaga som förut, eftersom kontrollen av jaktkortet är nästintill obefintlig.

Att jakten har minskad till viss del i områden med varg är helt klart  korrekt, och än mer när det är fråga om jakt med löshund, men en direkt koppling mellan antal lösta jaktkort och antal personer som slutat jaga kan man inte göra så där direkt.

Därutöver är det en mycket vettig och bra insändare.

Posted in Jägareförbundet, Naturvårdspolitik, Varg | Tagged as: , , , , | 2 Comments

Många nedlåtande kommentarer om tjänstemän på tidningen Jakt och Jägares hemsida

“Vargdebatten har gått över styr” skriver man i rubriken på Skånskan i dag.

LRFs representant har valt att anmäla några otrevliga mail han fått, SRFs representant har fått hot om att man ska bränna ner hennes hus  och LSTs rovdjurshantläggare har fått många oförskämda mail.
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.
SRF, Svenska Rovdjursföreningen.
LST, Länstyrelsen.

Båda sidorna i vargdebatten hotas och trakasseras och även de som står mitt emellan.

Nu är detta ingen direkt nyhet med detta ofog att hota meningsmotståndare, men tyvärr vardag i varglänen och har väl varit det sedan vargen började etablera sig i Sverige.
Ett av de värsta forum där hatet och föraktet flödar, om vi nu bortser från diverse forum på Facebook, är i kommentarerna på Jakt o Jägares hemsida.
Observera att dessa kommentarer är sanktionerade av den tidnings redaktörer, i och med att alla kommentarer på den sidan modereras innan de läggs ut.
Och den enda gången som det har varit nödvändigt för utredarna på Brottsförebyggande Rådet att begära skyddat identitet, vilket de även fick av Kammarrätten, var i förbindelse med deras utredning om illegal jakt på varg.
Det trots att BRÅ tidigare gjort utredningar om kriminella MC-gäng, narkotikakriminalitet, organiserade kriminalitet, vänster och höger extremistiska grupperingar och även djurrättsbrott!

Hot och direkta trakasserier hör inte hemma i debatten, punkt slut!

Posted in varg | Leave a comment

Orimliga antalsfixering i vargfrågan måste bort

I dag presenterar regeringens nationella kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg sitt slutbetänkande.

Enligt Peter Egardt, regeringens utredare i vargfrågan, kommer utredningen att lämna ett förslag till riksdagen där man bland annat kommer

att ge Naturvårdsverket i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg,

att låta ett enda angrepp på lösgående tamdjur på fäbod, i renskötselområdet och på skärgårdsöar vare nivån för när skyddsjakt beviljas,

att göra det enklare att bevilja skyddsjakt i övriga områden,

att tillväxten i vargstammen i första hand ska regleras genom skyddsjakt och endast om tillväxten trots naturlig dödlighet och skyddsjakt är positiv då tillåta en viss licensjakt på de mest inavlade individer.

Utredningen anser dessutom att kravet för gynnsam bevarendestatus bör kunna sänkas om genflödet in i vargstammen ökar och att om denna minskar, då måste myndigheterna i första hand vidta åtgärder för att underlätta invandring av vargar från den finska populationen och i andra hand genom flytt av vuxna vargar.
Speciellt bra är att utredningen vill få bort det orimliga med att ha exakta mått både som golv och som tak för vargstammens storlek, något som man inte har för någon annan art i Sverige.

Utredningen kommer att presenteras i dag vid en pressträff klockan 9:30.
Direktsändning här >>>
Vi behöver över ett tusen vargar i Sverige
Vargkommittén: förenkla skyddsjakten och inför licensjakt
Skyddsjakten på varg är egentligen en förtäckt licensjakt
“Licensjakt på varg ska tillåtas”
Förslag: Lättare få skjuta varg
“Licensjakt på varg ska tillåtas”
Kylig syn på het fråga

Vargutredaren om gynnsam bevarandestatus:

“Med tanke på att vargen potentiellt kan ha stor påverkan på näringar, jakt och landsbygdsbefolkning och med tanke på de kostnader den kan orsaka samhället bör antalet vargar i Sverige inte tillåtas att permanent överstiga vad som har beslutats som gynnsam bevarandestatus.

Riksdagen bör i enlighet därmed besluta att den svenska vargpopulationen ska variera inom beslutat intervall för gynnsam bevarandestatus. Beräkningen av minsta livskraftiga population utgör det av art- och habitatdirektivet efterfrågade vetenskapliga underlaget avseende populationsstorlek. Det torde vara ogörligt att på naturvetenskaplig grund avgöra vilken nivå som är betydligt högre än minsta livskraftiga population. Riktlinjer för hur nivån ska fastställas bör därför beslutas av riksdagen. Det är helt och hållet ett nationellt beslut. Så länge det grundas på vetenskapligt underlag är det också i överensstämmelse med art- och habitatdirektivets krav. Riksdagen bör därför anmoda regeringen att uppdra åt Naturvårdsverket att i dialog med Jordbruksverket skyndsamt fatta beslut om intervallet för gynnsam bevarandestatus.

Genflöde och genetisk variation är en viktig informationskälla för att bedöma gynnsam bevarandestatus. Genetiken hos vargarna bör därför återkommande följas upp på ett slumpvis urval av vargarna.

Förändringar av den genetiska statusen kan leda till åtgärder för att förstärka genetiken, i första hand flytt av vargpar eller, om genetiken har förstärkts, till sänkt intervall för gynnsam bevarandestatus.”

 

Vargutredaren om licensjakt och skyddsjakt:

“Utredningen föreslår att länsstyrelserna ges mandat att besluta om licensjakt efter rovdjur om arterna på nationell nivå ligger inom intervallet för gynnsam bevarandestatus och om de överstiger beslutade regionala miniminivåer.

Utredningen föreslår vidare att länsstyrelserna ges mandat att besluta om skyddsjakt efter rovdjur så snart de förekommer regelbundet i berörda län.

Det är av mycket stor betydelse för den folkliga acceptansen och en central del av en fungerande adaptiv förvaltning att ansvariga myndigheter kan ge snabba skyddsjaktsbeslut.

Om angrepp sker trots att djurägare har ett av länsstyrelsen godkänt rovdjursavvisande stängsel bör skyddsjakt beviljas vid första angrepp.

En mer liberal skyddsjakt skulle betyda mycket för den enskilde djurägaren och sannolikt också för den breda acceptansen för rovdjurspolitiken. Den skulle endast få begränsad påverkan på rovdjursstammarna.”

Posted in Genetik, Konflikt, Varg | Tagged as: , , , | Leave a comment

Hundbiten fransk kvinna en toppnyhet i varghatarkretsarna

En incident med en hund som angripet en turist i Frankrike har även blivit en “intressant” nyhet här i Sverige, och då speciellt bland våra mest rabiate vargmotståndare.

File:Pyrenäen-Berghund Rüde 2,5 Jahre alt.jpg

Som källa till kalabaliken i hönsgården står ju som vanligt svammelpojkarna från Vargflum, som hittat denna stora nyhet.

Och som vanligt när det kommer till Vargflum, så är det ju så klart inte en vilken som helst hund som angripit och skadad en människa, men en hund som har till uppgift att vakta får mot varg.
En jakthund som käkat upp ett antal barn skulle inte ens nämnas i en bisats till något alster på den bloggen, men kopplingen till varg gör den synnerligen intressant set från den lett obskyra horisonten man utgår ifrån på den sidan om vargstängslet.

I det aktuella fallet har en kvinna som vandrat i nationalparken i Vanoise i de franska alperna, kommit sig in mitt i en fårflock och då blivit angripen av två såna boskapsvaktande hundar.
De skador hon ådrog sig var inte svårare än att hon själv kunna ta sig tillbaka till härbärget hon bott på och hon fick därifrån lift ner från bergsområdet med helikopter.


Visa större karta

Cendrine Bornerand, projektledare för boskapsskötsel i området anser inte att man kan generalisera utifrån denna incident eller några av de andra man haft vissa år, och säga att dessa hundar är farliga för människor.
Totalt är det bara fråga om några fåtal angrepp varje år trots att området besöks av tusentals turister årligen.
Man ska nu göra en utredning av vad som gick galt i detta fallet för att hitta en förklaring till hundarnas beteende. Om en av dom kan ha varit löpsk, om det har varit vargar i närheten som gjort dom extra påpassliga och vaksamma eller om kvinnan till exempel inte följt de anvisningar som vandrare i området får om hur man ska agera i områden med boskapsvaktande hundar.

Fortfarande är användandet av såna hundar relativt nytt i Frankrike, där man bara har erfarenhet från de senaste 15 år. Möjligen han man inte än fått till en tillräcklig bra avel såsom man har hos grannarna i Italien, där aggressiva hundar hela tiden plockats bort från aveln.
Men man konstaterar också att man aldrig kan få fram en god boskapsvaktande hund som samtidig är timid och vänlig mot människor. Det är två motpoler som inte går att förena i en och samma hund.

Sedan är kopplingen till den svenska vargdebatten den att såna hundar även används mer och mer i Sverige som ett verktyg för att kunna hålla varg och får skilda åt, och därmed förhindra vargen att döda och skada tamdjuren.
Såna tilltag där ansvarsfulla djurägare försöker anpassa sig till att ha fått vargar som granne, ses ju inte som något positivt i varghatarkretsar, och därför bjuder ett sånt angrepp en trevlig möjlighet att sprida lite propaganda mot användandet av sådana hundar som skydd mot varg, och göra dom till extra farliga och blodtörstiga bestar.

Och ALLT som har några som helst kopplingar till varg i positiv avseende, är av det onda i varghatarkretserna.
Det räcker att någon har en varg i sin logotyp, eller en bild av en varg på sin FB-sida för att varghatarpacket ska gå igång på alla cylindrar, trakassera vederbörande och direkt avfärda han eller hon som en total idiot, korrupt och inte trovärdig, något som bland annat drabbat ett antal EU-tjänstemän.

Sedan finns det ju en mer legitim kritik mot dessa “vakthundar” som inte bara skyddar sin flock av fårskallar mot vargar, men även mot andra rovdjur som till exempel lösspringande hundar och då speciellt jakthundar.
Jakthundar är i stort de enda hundar som får springa lösa i skog och mark långt från ägarens direkta kontroll och därför titt som tätt kommer in i hagen till boskapen.
Den kritiken, om än den tycks vare riktig, faller nästan helt på att boskapsvaktande hundar endast ska vare ett komplement till rovdjursstängsel. Dessa hundar ska ju så klart inte gå fria i skog och mark men hålla sig inne bakom stängslet tillsammans med de tamdjur de har som uppgift att skydda, och inom ett sånt stängslat område har jakthunden intet att göra.
Det är bara för jägarna att lära hundarna att INTE närma sig hägnat mark, vilket ju borde vare en självklarhet då det är ett känt faktum att många angrepp på tamdjur orsakas av lösspringande jakthundar.

En annan kritik mot såna vakthundar är att dessa inte klarar av en hel vargflock.
Visst, jo, korrekt, men i de absolut flesta fall med angrepp på tamdjur här i Sverige, har det varit fråga om enskilda vargar eller i undantagsfall ett vargpar.
Dessutom är ju de boskapsvaktande hundarnas främste uppgift att med sin närvaro och genom skall avskräcka vargen från att närma sig, och först i andra hand att ta an sig inkräktaren och angripa den fysiskt.
Mot enskilda vargar och mot vargpar har dessa hundar så klart en rimlig chans, och även om en och annan hund dödas varje år när den försvarar sin flock, så är det troligen många vargar som också fått lärt sig att dessa hundar har tänder och temperament och att det finns mera ofarligt mat på annat håll.

I alla fall är dessa hundar i kombination med ett bra stängsel väl så nära man kommer till att säkra sina får mot rovdjursangrepp.
Och några större problem med såna hundar i den roll förblir önsketänk i de små huvuden till våra varghatande “vänner” på Vargflum.

Posted in Jakthundar, Konflikt, Varg | Tagged as: , , , , | Leave a comment

Stängsel skyddar inte mot alla rovdjur.

Nyss hittades ett styckat får med avskuren hals i närheten av Örlen i Tibro kommun.
Polisen på plats konstaterade snabbt att detta inte var fråga om något rovdjursangrepp och rubricerar brottet som djurplågeri.
Mot såna angrepp hjälper det inte ens de stängsel som ansvarsfulla djurägare i rovdjursområden sätter upp och för vilket Svenska Fåravelsförbundet har fått beviljat pengar för av Jordbruksverket att ta fram en handbok för tillsammans med Viltskadecenter.
Så här skriver man på sin hemsida:

Svenska Fåravelsförbundet har just fått besked från Jordbruksverket, om att man beviljar finansiering för utvecklingen av en stängselhandbok.
Efter påtryckningar från medlemmar, sökte SF kompetensutvecklingsmedel i början av året, för utveckling av en stängselbok med fokus på rovdjursavvisande stängsel.
Viltskadecenter kommer att genomföra arbetet på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. SF kommer att sitta med i en styrgrupp för projektet, liksom LRF. LRF kommer också att delfinansiera arbetet.
Materialet kommer att vara klart vid halvårsskiftet 2014.

 Konstig, räcker det inte med den information och det material som redan finns från Viltskadecenter?

 

Posted in Konflikt, varg | Tagged as: , , | Leave a comment

Vargjakt i Skåne avblåst efter överklagande av föreningen Nordulv

Den planerade skyddsjakt på en varg i Skåne har stoppats, tack vare föreningen Nordulvs överklagande. 

Så här står det på föreningens hemsida:

Förvaltningsrätten beslutade nu i eftermiddag att bevilja Nordulv inhibitionsbegäran för skyddsjakten i Skåne.
Beslutet lyder:

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet om skyddsjakt efter en varg i Skåne
län (NV-06252-13 m.fl.) inte ska gälla till dess förvaltningsrätten beslutar annat eller avgör
målet slutligt.

Naturvårdsverket föreläggs att senast den 30 augusti 2013 skriftligen yttra sig över
innehållet i bifogade handlingar, aktbilagorna 1 och 24. Om något yttrande inte kommer in
inom angiven tid kan målet ändå komma att avgöras.


Visa Vargangrepp Skåne på en större karta

Bakgrunden till skyddsjakten är att omkring 25 får har dödats av varg vid fem angrepp.
Utan att man säkert kan säga att det är en och samma vargindivid som är orsak till angreppen, och svårigheten med att säkerställa att den varg som eventuellt skjuts är  rätt individ gör att denna skyddsjakt aldrig borde ha beslutats.
Speciellt inte när det behövs en fast etablering av varg även i södra Sverige.
Och även om till exempel yrkesjägaren och “dokusåpaskådisen” från TV4, Tomas Ekberg och hans Svenljungagruppe tycks kämpa för att vargar inte ska få finnas i södra Sverige, så är det ju på alla sätt och vis orimligt och inte minst ett stort svek mot befolkningen i dagens varglän att inte tillåta vargstammen att växa sig så stor och breda ut sig till andra delar av landet, så att man senare kan lätta lite på vargtrycket för jägare och lantbrukare i Dalarna, Värmland och Örebro län.

Och satt jag på andra sidan i vargfrågan, så skulle jag kalla Svenljungagruppen, Tomas Ekberg och även Jägareförbundet för svikare och förrädare för det är vad man egentligen är, men tyvärr är folk för korkade och lättlurade för att förstå.

Skyddsjakten på varg i Skåne. Naturvårdsverkets beslut
Ledare för vargjakten utsedd

Jaktledaren: Svårt att hitta vargen
Vargjakt i Skåne överklagas
Jakt på skånsk varg uppskjuten
Tre överklagar skyddsjakt på vargen
Vargjakten stoppas av förvaltningsrätten
Ingen skyddsjakt på varg i Skåne
LRF överklagar vargjaktsbeslut 
Flera veckor innan rätten avgör vargjakt
Naturvårdsverket vill få igång vargjakten 
Sju får dödade av varg vid Christinehof 
“Det är typiska skador för varg”

Posted in Konflikt, Licensjakt, Naturvårdspolitik | Tagged as: , , , , , , | 8 Comments

Fler hästar dödas av blixten än av varg

Det blir svårt för vargarna att hinna ikapp blixten, när det kommer till att döda hästar.

Endast tre, möjligen fyra hästar, har dödats av varg de senaste 20 åren, trots att det finns tusentals hästar i dagens vargbälte, och trots att dessa hästar som oftast inte går bakom rovdjursstängsel.
Mer om det här >>>.

 

Blixten däremot dödar flera hästar varje år, men det uppmärksammas inte riktigt på samma hysteriska sättet som när “naturfenomenet” vargen dödar hästar.

Senast blev 5 ardennerhästar dödade av blixten när denna slog ner i det trä de stor under.
Detta fallet får dock lite mer fokus i och med den insamling som pågår på Facebook till förmån för den drabbade ägaren, som använda hästarna som arbetsdjur i sitt ekologiska lantbruk, men annars blir sånt bara en liten notis i tidningen.
Ytterligare tre hästar dödades i Fränninge, där vargen för övrigt dödade ett antal får i början av augusti.

Även kossor och andra djur dödas varje år av blixtnedslag som nyss i Smedjebacken i Dalarna.

Hästar dödade av blixten
Hest troligen drept av lynnedslag
Häst dödad av blixten
Kor och häst träffade av blixten
Tre hästar dog när blixten slog ner
Häst dödad av blixten
Häst i Piteå dödad av blixt

Visst är det tråkigt att djuren dödas, men mest tråkigt är det väl för vargmotståndarna att det är blixten och inte vargen som är orsaken.

Posted in Konflikt, Varg | Tagged as: , , | Leave a comment

Sammanställning. 24 av 41 angrepp under 2013 i södra Sverige.

 Det är i södra Sverige, i de områden där man inte är lika van vid varg som i vargbältet, där de flesta angrepp tills nu varit under 2013.

Bättre stängsel än sånt här behövs

 

Omkring 24 av de listade 41 angrepp var i södra Sverige, och av de resterande var det två som inte var utförd av varg och ytterligare ett som fortfarande är osäkert.
2 vargar har skjutits vid angreppen.
Den absoluta majoritet av angripna djur är får.
Därutöver har 1 häst, 1 get, 1 kviga och 6 alpackor dödats.


Visa Vargangrepp 2013 på en större karta

Nr Datum Plats Skada Länk
45 130820 Illesäter, Färgelanda 1 bagge dödad 1>>>
2>>>
44 130815 Surahammar, Västmanland 1 får och 4 lamm dödade 1>>>
43 130815 Önneköp, Hörby 1 lamm dödades 1>>>
2>>>
42 130815 Arådalen, Svenstavik, Jämtland 3 gettar dödade, 4 saknas
(hund eller varg)
1>>>
2>>>
41 130814 Sjöbo 4 får dödade 1>>>
40 130810 Yggesryd, Kosta 6 får dödade
39 130809 Löderup Ingelstorp 4 får dödade 1>>>
2>>>
3>>>
38 130808 Yttermalung 1 ponny dödad 1>>>
2>>>
37 130809 Grönbo, Lindesberg 6 får dödade. Varg skjuten 1>>>
36 130807 Älvhyttan, Karlskoga 2 får dödade 1>>>
35 130805  Fränninge, Sjöbo 6 får dödade, 2 skadade 1>>>
2>>>
3>>>
34 130803 Östra Sallerup, Hörby 9 får dödade 1>>>
2>>>
3>>>
4>>>
33 130725 Skellefteå 2 får dödade 1>>>
32 130725 Hällefors Norsk fjording möjligen vargdödad, Shetlandsponny skadad 1>>>
31 130721 Yggesryd, kosta 1 lamm dödad
30 130715 Tranhems gård, Karlstad 1 kviga dödad 1>>>
2>>>
29 130711 Västerås 2 lamm  och 1 får dödade av hundar. 1>>>
28 130705 Ulricehamn Föl INTE vargriven 1>>>
27 130628 Näsum, Bromölla 10 får dödade 1>>>
2>>>
26 130615 Ålaryd, Skillingaryd 8 dödade får, 6 skadade 1>>>
2>>>
3>>>
4>>>
5>>>
6>>>
25 130614 Ljuder, Lessebo 8 får dödade 1>>>
24 130610 Bråhult, Kristdala 1 får dödad 1>>>
2>>>
23 130609 Hestra, Värnamo 21 får dödade 1>>>
2>>>
3>>>
22 130608 Urshult 3 får dödade 1>>>
21 130604 Gölpefall, Hjorted 4 får dödade, 2 skadade och ett saknas 1>>>
2>>>
20 130601 Långvik, Västervik 4 får dödade 1>>>
19 130527 Gölpefall, Hjorted 13 får dödade 1>>>
2>>>
3>>>
18 130519 Fisketorp, Munkedal 4 får dödade 1>>>
2>>>
17 130517 Häradsbäck, Bromåla 5 får dödade 1>>>
16 130514 Djursvik, Torsås 4 får dödade 1>>>
2>>>
3>>>
15 130424 Smedstad, Kil 6 alpackor dödade 1>>>
2>>>
3>>>
14 130417 Sätila 11 får dödade 1>>>
2>>>
13 130328 Torp, Uddevalla 6 får dödade 1>>>
2>>>
12 130317 Rävemåla, Tingsryd 1 får dödad 1>>>
2>>>
3>>>
11 130308 Älmeboda, Tingsryd 1 får dödad 1>>>
10 130302 Rimbo 2 får dödade 1>>>
2>>>
9 130302 Glanshammar, Örebro 1 får dödad 1>>>
8 130227 Gräve Örebro 2 får dödade 1>>>
7 130225 Närkes Kil, Örebro 2 får dödade 1>>>
6 130208 Kivik 1 får dödad, 1 skadad 1>>>
5 130131 Orust 5 dödade får, 1 skadad 1>>>
2>>>
4 130119 Sandsjöbacka, Mölndal 1 get dödad 1>>>
3 130116 Billdal,Göteborg 5 får dödade 1>>>
2>>>
2 130111 Hovs haller, Båstad 3 får dödade 1>>>
2>>>
1 130105 Björnstorp, Genarp 1 får dödad 1>>>
2>>>

Här har vargen slagit till
Skyddsjakt på varg som river får
Jättearbete att sätta upp stängsel
Stor oro kring vargattack
En mycket svår jakt
Ja till skyddsjakt på varg i sydöstra Skåne.
Vargen ska skjutas
Skyddsjakt på varg som rivar får
Säger ja till skyddsjakt i Skåne
Man måste ha en långsiktig lösning
En mycket svår jakt
Ännu ett får dödat av varg – fårägare varnas
Tre överklagar skyddsjakt på vargen
Bara för blekingarna att vänja sig vid rovdjur
Ingen skyddsjakt på varg i Skåne

Posted in Konflikt, varg | Tagged as: , , , , | 1 Comment