Monthly Archives: January 2013

Lögnaktig begrundelse för vargjakt 2013

(Uppdaterat) 31 januari starter jakten på 16 vargar i 8 revir här i Sverige. Jakten inriktas på alfadjur i dessa revir och ska enligt naturvårdsverket vare “den enda åtgärd som på kort sikt kan minska graden av inavel i den skandinaviska vargstammen” Detta påstående är ju så klart ren nonsens. Karta och annan information om [...]

Posted in Genetik, Licensjakt, Naturvårdspolitik, Varg | Tagged as: , , , | 4 Comments

8-10 människor dödas årligen

8-10 människor dödas årligen i viltolyckor med älg och många tiotall blir svårt skadade. Trots det är det de i jämförelse små skador som vargen ställer till med som hela tiden kommer i fokus och det som man anser gör att vi bara ska ha en minimal stam av dessa djur. Detta är ett jävla [...]

Posted in varg | 4 Comments