8-10 människor dödas årligen

8-10 människor dödas årligen i viltolyckor med älg och många tiotall blir svårt skadade. Trots det är det de i jämförelse små skador som vargen ställer till med som hela tiden kommer i fokus och det som man anser gör att vi bara ska ha en minimal stam av dessa djur.

Detta är ett jävla hyckleri från våra jaktvårdare, våra “rakryggade” vänner på Jägareförbundet och i andra organisationer.

 

Viltvårdarna

Jämför man skadebilderna för dessa två arter, med många döda i viltolyckor varje år och än fler svårt skadade, invalidiserade och traumatiserade människor som ett direkt resultat av älgstammen storlek, med det tjugotal hundar, mestadels jakthundar, och några hundratals får som dör i skogen i förtid innan de får se insidan av slakthus 5, så är det helt klart attvargens skador inte ens kommer i närheten av de skador som våra enorma älgstammar, rådjursstammar och vildsvinsstammer ställer till med.

Men trots detta är det vargstammen som ska begränsas enligt dessa värdelösa hycklare.
Inte vildsvinsstammen, inte älgstammen, inte rådjursstammen, för dessa djur är för våra “rakryggade” viltvårdare lika med LIVSKVALITET.
Men bara under den tid vi har haft dagens vargstam i Sverige, alltså de senaste 30 år, har klövviltet varit DÖDSORSAK för nära 300 människor, och gudarna må veta hur många människor som under samma tid har fått sina liv förstörda när man kolliderat med dessa “skadedjur”.

Och när det kommer till människooffer i vargens spår, så finns det endast 16-18 dokumenterade fall av människor som dödats av varg under mer än 300 års historia och det inklusive de 10-12 som Gysingevargen var orsak till.

Prata om att sila myggor och svälja älgar.

Posted in varg | 4 Comments

4 Responses to 8-10 människor dödas årligen

  1. Kerstin says:

    Kostnaderna för allt vilt måste belysas bättre. Det blir knappat en notis i tidningen för en älgolycka som i genomsnitt kostar samhället 130 000 kr. När nu också vildsvins- och rådjursolyckorna ökat så kraftigt, så måste den som har inkomsterna från viltet också få betala dess kostnader.

  2. Bo Lindberg says:

    Vad är det för inkomster Kerstin pratar om?

  3. [...] Vi kan lika gärna hävda att älgen inte är utrotningshotad, det finns mycket gott om älg i Nordamerika, därtill tre underarter, så den kan av ekonomiska skäl utrotas här på grund av artens/älgens tendens att orsaka dyrbara… [...]

  4. [...] Vi kan lika gärna hävda att älgen inte är utrotningshotad, det finns mycket gott om älg i Nordamerika, därtill tre underarter, så den kan av ekonomiska skäl utrotas här på grund av artens/älgens tendens att orsaka dyrbara… [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>