Där står förespråkarna för vargjakt igen med röven bar

För bara en vecka sedan hittade man blod och annat som visade på att en varg hade dödads illegalt utanför Mora och nu har man även hittat blod, pälsrester, spår av varg och annat på en sjö i närheten av Höljes i norra Värmland, som även det pekar på illegal jakt.

Jaktvårdskonsulent, Centerpartist eller ???

Man blir ju inte direkt förvånande när Jägareförbundets representanter och andra som varit positiva till vargjakten tycker att detta är besvärande, eftersom årets legala vargjakt ju enligt dom var ett botemedel mot den illegala jakten.
ALLA som är bara lite insatt i saken vet ju att det är trams att den illegala jakten minskar bara för att man får legal jakt på varg.
Den legala jakten löste nämligen inga problem alls för de jägare som sysslar med illegal jakt eller för de jägare som inte sysslar med sånt och inte heller för vare sig tamdjursägare, hundägare, svampplockare eller för de som är allmänt rädd för varg.
Så länge det finns varg i området så finns problemen kvar för dessa personer, för detta packet (tjuvjägarna). Sedan kan det så diskuteras om dessa “problem” finns på riktigt eller bara i huvudet på dessa personer.

Motivet för den illegala vargjakten är helt annorlunda än den som finns för den illegala jakten på björn. Den illegala björnjakten vill säga som inte är relaterat till rennäringen och där motivet är att berika sig, pengar, trofé etc.
Samtidig är motivet för illegal vargjakt exakt den samma som den illegala björnjakten som pågår inom renbetesområdet, nämligen den konflikt som finns mellan rovdjuret och dessa kriminella personer.
Detta stöds även av den forskning som finns tillgänglig och som visar på ett samband mellan minskad illegal jakt och ökad legal jakt, men bara utanför renbetesområdet, där motivet inte är konfliktbaserat.

Som kejsaren i H.C Andersens äventyr står de nu där igen, representanterna för Jägareförbundet och Tjuvjägarnas Riksförbund, Centerpartister och alla de andra vargjaktsivrarna.
De står der nu igen till allmän åtlöje, med sina korkade påståenden och med röven bar!

Mer läsning:
Illegal jakt, tjuvjakt på varg, giftåtel,vem står bakom?

Posted in Licensjakt, tjuvjakt | Tagged as: , , , , , , | 7 Comments

7 Responses to Där står förespråkarna för vargjakt igen med röven bar

 1. Mållgan says:

  Det är väl det här som Andreas Carlgren avser när han talar om att jakten lett till en ökad acceptans för vargen? Jägarna fick av regeringen en gigantisk övning i tjuvjakt, när de nu lärt sig så fortsätter de nu bara själva.

  • Exakt!
   Och i och med att tjuvjakten INTE kan pågå som den gör utan att det finns en stor acceptans för detta från de lokala jakträttsinnehavare, skulle det inte vare speciellt förvånande om om det även pågick olaglig jakt, överskjutning, i förbindelse med den reguljära licensjakten i dessa områden. BRÅ pekade ju på att älgjakte användes för att “dölja” illegal jakt på varg.

 2. Kurt says:

  Svenska jägareförbundets rovdjursansvarige Gunnar Glöersen spekulerar genast att det kan vara några vargkramare som tjuvjagar för att misskreditera jägarkåren, en riktig jägare hade inte varit dum någ att göra det så öppet på en sjö! Det märks att Gunnar Glöersen har erfarenhet av illegal jakt!

 3. S:nylander says:

  Är det du på bilden Allan?

 4. Picea says:

  Mina tankar om varg i Sverige mars 2010

  PM senast editerat 10-03-08
  Vargarna är bra för den växande skogen eftersom de håller undan skadegörare. Den växande skogen skapar resurser för framtida generationer och är vad vi lämnar efter oss till våra barnbarn. Därför bör det finnas ganska många vargar. Speciellt bör antalet öka i norra Sverige, där det nu knappast finns några och de som förirrar sig dit dödas illegalt eller genom skyddsjakt. Argumentet att vargen är ett naturligt inslag i Sverige och därför bör ha en närvaro är starkt och respektabelt och gäller även för norra Sverige.
  Jag tycker personligen vi kunde ha fler vargar i Sverige, men respekterar riksdagsbeslutet 210 som en rimlig avvägning gentemot de problem vargarna orsakar. Ur bevarandestatussynpunkt bör den nuvarande stammen betraktas som acceptabel. Det är uppenbart att stammen är fertil och livskraftig och antalet är tillräckligt stort för att garantera långsiktig överlevnad, och tål att begränsas till 210. Stammen är större, eftersom varg i Norge kan räknas till samma population. Vargen är inte hotad som art, det finns många vargar och skyddsprogram i många länder, och den nuvarande svenska populationen är inte en speciellt anpassad lokalras, och representerar inte en svensk kontinuitet. Så det finns inte skäl att se den svenska vargen som en globalt unik, oersättlig eller ens väsentlig resurs, och skulle stammen mot förmodan gå under kan den återskapas.
  Möjligheterna att hålla vargstammen vid den genom riksdagen beslutade gränsen försvinner kanske snart. Sverige är anmält till EU för vargjakt och situationen i Sverige liknar den som Finland fällts för, så var beredda på en fällande dom!
  http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=92670&contentlan=3&culture=sv-FI
  Vargstammen är starkt inavlad, individerna är i genomsnitt mer släkt än helsyskon och detta förmodas resultera i reducerad fertilitet och vitalitet. Emellertid är stammen uppenbarligen tillräckligt vital och fertil trots inaveln. Den teoretiska förväntan har inte infriats och inavelsproblemet ter sig med dagens data knappast som ett hot mot vargstammen, som man tidigare trott. Vid obduktion av 2010 års licensjakt hittades endast en defekt som möjligen (men ingalunda säkert) har kunnat tillskrivas inavel. Under de sista fem åren har reproduktionen legat på 15 %. Så inaveln kan inte påstås vara ett stort problem för den svenska stammens fortbestånd. Och detta kan egentligen inte sägas strida mot teoretisk förväntan. Skadan av inavel orsakas av ett begränsat antal gener och uppvisar en stor variation från fall till fall. I avkomman till vissa besläktade individer så slår inaveln igenom i inavelsdepression, i andra inte. Det vargpar som är upphov till huvuddelen av den svenska populationen har haft gener som inte orsakat så stora skador när inavel inträffat, det bara är så, och det är inte oväntat att det blir så ibland. Detta är i viss mån en fråga om naturligt urval. Kanske ett annat vargpar också bidrog i början men dess avkomma försvann i konkurrensen eftersom den inte tålde inavel. I en inavlad population sker ett urval för individer som tål inavel, så de negativa konsekvenserna av inaveln i den svenska vargpopulationen har säkert minskat de sista decennierna även om inaveln inte minskat. Att den hastighet som vargpopulationen ökar med utan avskjutning har ökat kraftigt de senaste åren kan ha denna förklaring. I en vild population är det en ständig konkurrens och en hård kamp för tillvaron, men i en domesticerad population vill man ha produktion av varje individ. Därför betyder inaveln mer i en domesticerad än i en vild population. Att man kan kompensera inaveln genom att kraftigt öka numerären funkar inte, trots att en del hävdar det. Om en population som är så inavlad som den svenska har storleken 50 eller 1000 har mycket liten betydelse för framtida inavel. Det är faktiskt tvärtom, om man blåser upp den nuvarande inavlade stammen så behövs det mer friskt blod för att minska inaveln i framtiden. Den svenska vargstammen kan sägas ha liten genetisk variation, men detta har mycket liten betydelse för den globala eller europeisk vargens genetiska variation. Eftersom vargen är en vandrare kan man förmoda att genmigration så småningom kommer att ske.
  Ett vanligt förlopp i naturlig ras- och artbildning är att en liten delpopulation avskärs från huvudpopulationen, bildningen av den sydsvenska vargen påminner om detta i naturen ständigt upprepade tema. Vargen har kanske av någon anledning fått gener som gör arten extremt anpassad till att anpassa sig. Jag tänker på alla våra hundraser som är drastiskt olika, men samtidigt kan ses som olika vargraser. Många hundraser har mycket liten genetisk variation och detta uppmuntras direkt genom tävlingar om vilka hundar som bäst fyller vissa ideal. Kanske denna reflektion minskar oron för den sydsvenska vargens snäva genetiska variation.
  Det ter sig ändå önskvärt med nytt blod, även om det inte ter sig så förtvivlat akut eller behöver åstadkommas på kort tid till varje pris. Det naturliga sättet är en sammanhängande vargpopulation mellan södra Sverige och finska gränsen, då kommer östligt nytt blod in naturligt. Denna migration kommer nog att ske förr eller senare även om det gått långsamt de sista decennierna.
  Närvaro av varg orsakar väsentliga olägenheter i renbeteslandet dvs. i praktiken hela norra Sverige. Detta kompenseras rennäringen för ekonomiskt, men jag tycker också det finns skäl att kompensera rennäringen i minskade stammar av andra rovdjur (björn, lo), som inte har lika låga numerär som vargen, och som idag orsakar rennäringen långt större problem än varg.
  Inplantering är jag tveksam till och anser inte nödvändigt. Det är dyrt, det är tekniskt besvärligt att göra på ett bra sätt, konsekvenserna är svåra att förutse, det innebär ett stort ingrepp och ett övertagande av ansvaret, det blåser ytterligare under vargdebatten om vargarna uppfattas som inplanterade, och skall verkligen staten gå in och göra dessa sydvargar ännu vitalare, aktivare och ”farligare” genom att aktivt minska inaveln. Och 20 djur som föreslås är för få för att bryta inaveln hos 200 om man inte parar det med en aktiv avlivningspolitik av bärarna av de för vanliga etablerade generna. Dock tycker jag det kan göras några försök utan egentliga förhoppningar att det är en lösning för att utveckla tekniken, studera effekterna och kanske konstatera att det verkligen erbjuder en lösning.

 5. leif grimsberg says:

  Dags igen hetsjakt på vargen! Hur många jägare?Jag känner igen det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>