308 dödade människor i viltolyckor sedan 1985

308 människor har dödats i viltolyckor sedan 1985, alltså i princip under den tid vi har haft dagens vargstam i Sverige och 2199 har blivit svårt skadade.
I den här siffran ingår INTE det mörkertal av olyckor som orsakats av att man väjt för vilt, där man förlorat kontrollen över bilen efter att ha kört på ett vilt och sedan kolliderat med mötande trafik och liknande.
Såna olyckor registreras som singelolyckor, mötesolyckor och liknande och har senast uppmärksammats av forskaren Per-Olof Bylund vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hans studie visade på en mycket stor skillnad mellan de officiella siffror och vad som kom fram när han studerade olycksrapporterna, speciellt i fråga om olyckor orsakade av rådjur där det skilde med en faktor fyra!

Viltolycka?

Älg Dödsolycka
Officiell statistik                44
Mörkertalsstudie              57

Älg Personskada
Officiell statistik                955
Mörkertalsstudie              1249

Rådjur Personskada
Officiell statistik                101
Mörkertalsstudie             412

 

Att inte rådjur dödsolycka är med i undersökningen, kan troligen bero på att antal dödsolyckor med rådjur är så pass lågt att det inte går att göra någon tillförlitlig jämförelse.

Faktum är att älg, rådjur och vildsvin är en mycket större risk än vargen någonsin kommer att bli i Sverige om vi så får 2000 vargar eller fler. Men trots det gapar våra jagande vargmotståndare om vargens farlighet igen och igen, men aldrig hör man att dom vill decimera älgstammen av samma orsaken:
Men då är ju också klövviltet att betrakta som LIVSKVALITET och LIVSMEDEL för dessa personer och då gör det inte så mycket om den blir DÖDSORSAK för andra.
Som en av dessa figurer så fint uttrycker det i en insändare i Smålandsposten:

“Slipper man dessutom att betala för skadorna är det ju ännu lättare att älska vargen.”

Ja, slipper man att betala för skadorna som klövviltet orsaker andra och slipper få dessa människoöden kastat på sig så är det verkligen lätt att älska rådjuret, älgen och vildsvinet.

“Hör inte hemma här”, frågan är om det inte är ett annat djur som inte hör hemma “här”: Hör inte hemma här

Posted in Älg, Varg, Vildsvin, Viltolyckor | Tagged as: , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>