Varghatarnas julafton, en död häst.

En häst hittades torsdag den 25 juli 2013 död i hagen i Sandsjön som ligger 20 km norr om Hällefors i utkanten av Gåsbornreviret.

      

Hästen, en norsk fjording på 22 år gick tillsammans med en mindre Shetlandsponny som även den var skadat, utan att man dock beskriver dessa skador.

Länsstyrelsen har besiktigad den döda hästen som hade blivit ätit på. Omkring 5 kilo av hästens bakparti har ätits, men inget av det man normalt ser vid rovdjursangrepp har hittats, inga bett i halsen eller blödningar, så man är fortfarande osäker på om hästen självdöd eller om den dödats av vargen.

Hästen har nu skickats för obduktion på Statens Veterinärmedicinske Anstalt (SVA) för att fastställa dödsorsaken, men vi kan vare säkra på att det bland våra varghatande “vänner” inte råder någon tvivel oavsett vad SVA nu än kommer fram till.

Norsk fjording

Norsk fjording

Däremot är det nästan helt klarlagt att det är varg som ätit på hästen, då spår efter varg har hittats på ett ställe i utkanten av hagen, på en plats där nedersta tråden av de tre som omger hagen, är 45 cm över marken.
Annars ligger understa tråden mestadels på 25 cm, vilket är lägre än vad man vanligtvis rekommenderar för rovdjurstängsel, och spänningen har uppmäts till 5000 volt vilket även det är klart godkänd enligt de rekommendationer som Viltskadecenter ger ut.

Fortfarande är det mycket sällsynt att vargar dödar hästar om än dessa troligen inte är svårare döda än älgar och en del av förklaringen till detta är att de flesta hästar trots allt går bakom någon typ av stängsel, oftast inte rovdjursstängsel typ Viltskadecenters, men ändå ett hinder för vargen.

Därutöver vet man ju att vargar oftast är specialiserade på ett par olika arter av bytesdjur och ofta håller sig till dessa när det finns gott om dessa i skogen, och dessutom stinker ju hästen jävligt illa, luktar människor på lång håll och det kan ju även avhålla vargarna från att angripa.

I viltskadestatistiken finns det endast 2 hästar som dödats av varg sedan år 2000.
En ponny i Glava i Värmland 2000 och en Shetlands ponny 2008 i Lesjöfors norr om Filipstad 2008.
Ytterligare en häst skadades av varg 2008 någonstans i Västra Götalands län.
Får och nötkreaturen är mera frekventa i Viltskadestatistiken om än nöttdjur även dessa ligger på en mycket låg numerär på i snitt 9 dödade, skadade och försvunna djur de senaste 5 åren.

Det är svårt att sammanställa statistiken för alla tre tamdjursarter i ett och samma diagram på grund av den stora skillnaden i antal incidenter, så det får bli tre olika diagram.

Vargdödade hästar 2003-2012

Vargdödade och skadade hästar 2003-2012

Vargdödada nötdjur 2003-2012

Vargdödada och skadade nötdjur 2003-2012

Vargdödade får 2003-2012

Vargdödade och skadade får 2003-2012

Och varghatarnas julafton?
Läs lite om det på följande sidor:

Varg dödar hästar och varg dödar människor, PUNKT!
Rovdjursangrepp på häst.
Avliva en död häst är svårt.
Så var den hästhistoria avlivad, eller möjligen inte
Troligen vargens fel att hästen blev påkört av tåget.
Häst skadat och det måste ju vare varg som är orsaken.

Mer om saken: NA

Posted in Konflikt, Varg | Tagged as: , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>