Licensjakten på varg kommer att provas av EU-domstolen

Smålandspostens lederskribent är inte så lite på vildspår när han skriver:

“I sak lär dock inte kommissionens frågor leda till en inskränkning av den svenska linjen. En tidigare dom i EG-domstolen som rörde Finland visar att jakt på varg kan tillåtas även om arten inte uppnått gynnsam bevarandestatus.”

Att EU-domstolen inte dömde Finland för den vargjakt man där bedrev, trots att vargstammen där inte heller hade gynsam bevarandestatus, kan man inte använda som argument för att samma domstol ska dömma till Sveriges fördel om årets licensjakt.

Den Finska vargstammen har direkt kontakt med den mycket större Ryske populationen och är därför inte på något sätt lika hotad som den svenska, och domstolen måste även ta ställning till om licensjakten har haft något praktiskt syfte, löst några problem vad den ju inte har.

Republiken Finland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 12.1 och 16.1 b i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att tillåta skyddsjakt på varg utan att det visats att denna skyddsjakt förhindrar sådana allvarliga skador som avses i artikel 16.1 b i detta direktiv.”

Den svenska licensjakten, med undantag möjligen för jakten i Hasselforsreviret, hade även en helt annan beslutsprocess än den finska.

“Enligt det gällande systemet i Finland skall ansökan om jaktlicens göras särskilt. Till ansökan skall fogas en utredning. Det väsentliga är att licenser inte beviljas automatiskt, utan att tillståndsmyndigheten enligt lag alltid skall pröva förutsättningarna för avvikelse.”

Här i Sverige utdelade man en generell licens för alla jägare i landet och på hela vargstammen med undantag för Galvenreviret.

En djupdykning i jägareförbundets argumentsamling

Hämtar man sin information därifrån så ....

Att sedan jägareförbundet/länsstyrelsens blondin från Värmland, Gunnar Glöersen, gör en annan tolkning av vad detta kommer att betyda för jakten, det är väl vad kan förvänta sig från de små uppblåsta personer som jobbar där, och möjligen bör Smålandspostens ledarskribent vare lite mer försiktig med varifrån han hämtar sin information! Mer om saken Vf NWT NWT AB AB SN DT

Posted in Licensjakt, varg | Tagged as: , , , , | 2 Comments

2 Responses to Licensjakten på varg kommer att provas av EU-domstolen

  1. DagL says:

    EU inledde ett förfarande mot Finland 2005 och fordrade 1000 vargar innan jakt kunde tolereras och Finland dömdes 2007. 2005 fanns det fler vargar i Finland än 2010. Så det verkar inte som EUs intresse för varg i Finland varit bra för vargen i Finland. Det tog knäcken på den finska vargstammens utveckling,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>