Inte helt rätt av forskarna.

I en insändare i Fagersta Posten skriver Miljöpartisten Veronica Ekström om den undersökning som man gjorde på SLU om hur vargen påverkar jakt, tamdjursägandet och huspriser med mera.

Flytt av Junselevargen

Flytt av Junselevargen

De konklusioner hon drar fram från undersökning, dem att vargen inte påverkar vare sig den socioekonomiska utvecklingen i de områden den etablerar sig eller antal djurägare som sysslar med fårskötsel eller priserna på skogsfastigheter, är inget som behöver diskuteras.

Däremot ska vargetablering enligt samma undersökning ha påverkat antal jaktkort som säljs i områden med varg i jämförelse med de områden där det inte finns varg.

Jaktkortet är den kvittering/bevis man får för betalt viltvårdsavgift, en avgift till staten som krävs för att bedriva jakt i Sverige och som till hälften används för att finansierar Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag/jaktvård, och därutöver går till olika typen av viltvårdsåtgärder och forskningsprojekt.

Eftersom en del av den svenska vargforskningen och annat rovdjursrelaterat finansieras genom Viltvårdsavgiften samtidig som Svenska Jägareförbundet inte officiellt förespråka en nollvision i vargsammanhang, om än de gör det mera inofficiellt, så blir ju diverse virrpannor inom varghataremiljön inte speciellt förtjusta i att behöva betala denna avgift.
Tvärtom har det varit uppmaningar till att sluta betala viltvårdsavgiften på diverse forum, vilket ju är fullt möjligt att göra samtidigt som man fortsätter att jaga som förut, eftersom kontrollen av jaktkortet är nästintill obefintlig.

Att jakten har minskad till viss del i områden med varg är helt klart  korrekt, och än mer när det är fråga om jakt med löshund, men en direkt koppling mellan antal lösta jaktkort och antal personer som slutat jaga kan man inte göra så där direkt.

Därutöver är det en mycket vettig och bra insändare.

Posted in Jägareförbundet, Naturvårdspolitik, Varg | Tagged as: , , , , | 2 Comments

2 Responses to Inte helt rätt av forskarna.

  1. Ylva says:

    Jag har länge undrat hur många som jagar utan att lösa jaktkort med tanke på att det ska vara 500 000 personer som jagar någon gång varje år men det bara säljs drygt hälften så många jaktkort.

    • Bo Lindberg says:

      Ja du har ju själv svarar på frågan, ca 200 000 personer och fler blir det därför att jägarkåren inte har förtroende för överheten

Leave a Reply to Ylva Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>