Legal jakt/licensjakt minskar inte den illegala jakten

I förbindelse med Reinfeldts och Borgs besök i Värmland för att fiska röster bland jägarna nu inför kommande val har dessa bland annat träffat ordförande för Svenska Jägareförbundet i Värmland, Lennart Johansson. I en intervju med TT säger denna bland annat:

“– Den vanmakt som präglat bygderna tidigare tror jag kommer att minska när vi får en reglerad vargstam. Med de nya reglerna så kommer de vargar som ställer till problem för folk att bli färre och i samband med det kommer toleransen för varg att öka”

Saken är bara den att bland jägarna och även bland Jägareförbundets medlemmar finns en majoritet som har en nollvision visavi varg.

Detta packet vill ha noll vargar, ha en nollvision, för de VET like väl som både Lennart och jag att med varg i skogen kommer det att dödas ett antal jakthundar årligen och vargarna kommer att ta sin del av älgarna, detta oavsett om vi har skyddsjakt eller inte.

Och oansett om man skjuter 10, 30 eller 200 vargar på licensjakt kommer dessa slöddret att fortsätta agera illegal vilket vi så exempel på när man direkt efter årets licensjakt sköt två vargar illegalt, och förra året när Äppelbojägare samma dag som de fick beviljat skyddsjakt, trots det sköt en varg illegalt!

Att det sedan finns samband mellan illegal och legal jakt på andra viltarter där den illegala jakten bedrivs av helt andra orsaker, har ingen som helst betydelse i samband med illegal jakt på varg.
Licensjakt minskar INTE den illegala jakten!

GP Metro NK Norran

Posted in Licensjakt, tjuvjakt, varg | Tagged as: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>