Jägareförbundets faktafrisör skriver om vildsvin

Så är en av faktafrisörerna från Jägareförbundet igen ute för att sprida lita lögner, halva sanningar och rena gissningar.

Denna gång är det en artikel i DN om de problem man har med vildsvin, och där man bland annat skriver om hur vildsvinstammen har ökat kraftigt de senare åren och bland annat resulterat i att antal viltolyckor med vildsvin har ökat från 755 år 2003 till närmare 2500 år 2010.

Detta gör den jaktvårdskonsulenten inte så lite upprörd och han påpekar bland annat hur man i DN:s artikel glömmer att redovisa att ”vi körde på betydligt fler vildsvin 2008 och 2009 än vad vi gjorde 2010”.

Visst ja betydlig fler vildsvin blev påkörda 2009. Inte mindre än 3085 enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.
Hur var det sedan med 2008. Det var ju betydlig fler än de 2445 viltolyckor med vildsvin vi hade 2010. i alla fallenligt Jägareförbundet jaktvårdskonsulent Daniel Ligne.
Det var inte mindre än 19 (nitton) fler än 2010, vilket ju är BETYDELIGT fler eller hur?

Och som om det inte vore nog, så ser han även en trend från årets första fyra månader med en ytterligare nedgång med hela 7 % som även kan vare mycket större än så!

För sedan årsskiftet har vi nämligen en ny lag som kräver att man anmäler alla viltolyckor med större vilt och det är, HELT UTAN TVIVEL i alla fall enligt Ligné, orsak till att fler viltolyckor nu anmäls.

Det finns tydligen ingen gränser för hur bra det går med att begränsa vildsvinstammen, och allt beror ju så klart på att han och hans medlemmar tar sitt ansvar, i motsats till tidningarna som ljuger och kommer med hysteriska påståenden.

Nåja, här är i alla fall lite statistik om viltolyckor med vildsvin från Nationella Viltolycksrådet.

  • 2010: 2445
  • 2009: 3085
  • 2008: 2464
  • 2007: 1583
  • 2006: 1020
  • 2005: 987
  • 2004: 670
  • 2003: 755

Statistik är ju bra, det kan användas till mycket bra, om, och det är viktigt, OM den används på ett hederligt och klokt sätt, vad Daniel Ligné absolut inte gör!
Självklart kan man inte säga något så säkert som han gör det utifrån enskilda år eller några enskilda månader.
Det är ju så klart helt omöjligt, och det vet alla friska människor.

Att jämföra enskilda år är ju rena dumheter och bevisar inte en jävla skit!
En tillfällig nedgång kan året efter följas av en kraftig uppgång, vare oförändrat eller minska endå mer.
Men om man ser på trenden över lite flera år så är det ju klart så att vildsvinstammen har ökat ”explosionsartat”, för att låna ett uttryck som används av slöddret när de ska beskriva vargstammens utveckling.

Sedan är det ju inte första gången att han kommer med fantasirika påståenden, eller första gången han sysslar med kreativ statistik, det har han ju gjort flera gångar tidigare, bland annat i sammanhang med statistik rörande dödlighet för jakthundar.
Sånt har närmast blivit hans och de andra jaktvårdskonsulenters signum.

Men jag garanterar att alla ryggdunkarna som regelbundet läser hans blogg, och som tydligen inte kan tänka själv, sväljer detta pissprat med hud och hår.
Och inte tror jag ryggdunkarna bryr sig om att viltolyckorna kostar samhället 1 300 MILJONER kronor årligen, men några tusentals kronor för att flytta en enda varg, där är ju rena vansinne!

Sorgliga hycklare!

Posted in Jägareförbundet, Varg, Vildsvin, Viltolyckor | Tagged as: , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>