Vildsvin lika farlig som varg.

En ny sammanställning av statistik från försäkringsbolaget Agria, visar att vildsvinen i de län där dessa finns är orsak till lika många försäkringsfall rörande hundar som vargen är i varglänen.
Samtidig visar statistiken att trafiken är mer än sex gångar farligare för lösspringande hundar i varglänen än vargen.
Dessutom har vildsvinskadorna ökad sex gångar mellan perioderna
2007-2009 och 2010-2011.

Vad Agria har gjort är att jämföra statistik från “varglänen” Dalarna, Värmland och Gävleborgs län med statistik från Skåne och Södermanlands län där det finns stora populationer av vildsvin.

I tabellerna härunder visas antal anmälde skador per 10 000 försäkrade hundar.


I Sverige räknar man med att det finns 800 000 hundar totalt.
Om vi utgår ifrån att det inte finns någon större skillnad mellan antal hundar i förhållande till befolkningen i de olika län betyder det att det finns 70 300 hundar i de nämnde varglänen och 120 000 hundar i vildsvinslänen.
Om vi även utgår ifrån att Agria har samma marknadsandel i de olika län och vi applicerar Agrias siffror på antal hundar i de två områden, får vi följande siffror


Som syns finns det en ganska så bra överensstämmelse mellan dessa två tabellerna i fråga om summan av registrerade skador.
De avvikelser som finns beror bland annat på att Agrias marknadsandel skiljer mellan de olika län, att antal hundar inte exakt speglar befolkningsstorleken i länen samt eventuella avrundningsfel.

Men avvikelserna är inte större än att det kan användas för att beräkna det totala antalet hundar som skadas eller dödas av de olika orsakerna i Sverige, vilket visas i tabellen härunder.

En jämförelse med tidigare statistik gällande hela Sverige där endast jakthundraserna var inkluderade, visar på samma siffror i fråga om drunkning, varg och skjutvapen.

När det är fråga om trafiken ser vi en fördubbling. En stor del av de trafikrelaterade hundar är så klart jakthundar då dessa i större utsträckning utsätts för riskerna med trafiken, och det är inte helt orimligt att tro att halvparten av de trafikskadade och dödade är jakthundar.

När vi sedan ser på de hundar som råkat ut för vildsvin, ser vi att siffrorna har fyrdubblats.
Troligen är merparten av dessa jakthundar, och ökningen i statistiken från
2007-2009 rörande jakthundar till de värden som redovisas på denna sida, stöds av Agrias statistik som visar på en sexdubbel ökning mellan de två perioderna.
>>>

Hund Sverige Liten

Anmärkninger till statistiken:

 1. Stort mörkertal vad angår vildsvinrelaterade skador.Enligt Agria: När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna.
  Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada.
  Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen “skadad av vilt”.
  Den statistiken vi har för vildsvin kan därför sägas vara toppen på ett isberg.
 2. Diagnosen “Skadad av vilt” har utlämnats här då den endast fanns registrerat för varglänen.Enligt Agria: Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria.
  Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte.
  Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin.

Länka till detta: >>>

AB VLT SVD

Posted in Licensjakt | 8 Comments

8 Responses to Vildsvin lika farlig som varg.

 1. Michael says:

  Man tar till åtgärder mot vildsvin. Man får jaga dom på nattenoch med fast belysning. Detta för att jägarkåren vill hålla ner stammen. I och med att tillvägagångssätten blir mer och mer effektiva Kommer det att skjutas mer vildsvin. Förra året sköts 40 000 vildsvin 2013 uppskattar man att man kommer skjuta ca 160 000.

  Man vill dubbla vargstammen. Hur kommer din graf att se ut 2013 när vargreviren utökas närmare bostadsområden?

  • Visst ja, det är för att hålla vildsvinstammarne nere att man håller på med utfodring in absurdum? Njaaaaa.

   I och med att vargstammen sprids kommer hundanvändandet väl att minska en del, vilket både påverkar den del av hundarna vi hittar i statistiken som dödade/skadade av vildsvin, drunkning, trafik och skott!
   Och då trafiken är den totalt dominerande skaderiskan så kommer det totala antalet hundar som skadas/dödas att minska.

 2. Johan says:

  Kan bara hålla med Michael som skrivit ovanför mig. Alla djur är kapabla till att skada både människor och våra hundar, men vissa specifika djur utgör ett STÖRRE hot, de är mycket mer aggressiva.

  Vildsvinen bryr sig inte regeringen om alls, där får jakten gå till nästan hur som helst, men när det kommer till vargen är det hårdare bud. Även att vildsvinen VÄLDIGT sällan faktiskt skadar hundar om det inte är under JAKT. Hur många utav de ”vargskadade” var under pågående JAKT mot VARG?

  Vargen skyddar inte sig själv eller stammen likt vildsvinen, de attackerar oprovoserat vilket är helt olikt vildsvinen. DEN ENDA anledningen till att era jävla grafer ser ut som dom gör är för att man brukar jaga vildsvin med hund, och då händer skador. Vargen däremot jagas näst intill ALDRIG med hund, ändå är det så pass många skador.

  Svaret? Vargen är ett rovdjur. Ska människor leva där det finns rovdjur får dom antingen låsa in sina djur, eller helt enkelt skjuta bort vargen från det området.

  • Nu är det ju så att det enligt de som fått sina hundar angripna av varg, alltså enligt de drabbade hundägarna, i nästan lika stor utsträckning är hunden som söker upp vargen som tvärtom!
   Det är bara för dig att furagera lite på Viltskadecenters hemsida så ser du.

   Och OM man kan leva med att hundar då och då stryker med när man jagar vildsvin, och tydligen även anser att det är värd risken med trafiken när man jagar med de hundar man gör i dag, så bör man även kunna acceptera den risken som det finns med varg.

   Svaret på problemet är mycket enkelt?
   Acceptera risken som finns för hunden, vare sig den kommer som en varg, ett vildsvin eller en volvo, eller låt bli att släppa hunden lös i skogen!

 3. Det är väl tur då att vi inte har lika många vargar som vildsvin! Eller loika många vargar som bilar om man nu ska jämföra olika saker med varandra!

 4. Magnus van Wassenaar says:

  Hej. Är det endast jakthundar som finns med i statistiken kring dödade hundar och dess dödsorsaker. Det kan ju faktiskt stryka med en hel del sällskapshundar i trafiken???? Inkluderar detta även sällskapshundar så är denna statistik vilseledande och osann.

  • admin says:

   Nej, det är alla hundar, även sällskapshundar, som dödas i trafiken, dödas av varg, dödas av vildsvin och som är med i statistiken.
   Så vad är det som är vilseledande och osannt?
   Och länkar till all grunddata finns ju tillgängligt för läsarna att ta del av.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>