Vargdödade människor och VargFlum (vargfakta.se)

Jag har nu använd ett par dagar på att söka efter fall med vargdödade människor från Sverige, och även gått genom tidigare uppgifter om bland annat Gysingefallet.
Detta material finns redovisat här: http://vargreviret.com/vargdodade_manniskor.htm

I den förbindelse har jag då och då stöt på några av de skriverier om ämnet som svammelpojkerna från Vargflum (vargfakta.se) har på sin blogg, http://www.vargfakta.se
Man kan inte säga annat att det är en imponerande mängd information och text som de samlat på sig, oftast tidningsartiklar och andrahandsuppgifter om inte tredjehands sådan, egna och andras åsikter och då och då en lite gnutta verifierbar fakta.
Och inte bara från Sverige och Finland men även Frankrike, Holland, Ryssland och många andra länder där det blodtörstiga skadedjuret varg finns.

För den som delar svammelpojkarnas åsikter om varg och vargens rätt att få finnas frilevande i Sverige, uppvägs möjligen den eländiga kvaliteten på materialet i fråga om verifierat fakta, det att man helt vilt blandar fakta med rena åsikter, att man utelämnar delar av det material man råkar hitta och som går mot den åsikt om varg man önskar att förmedla och inte minst själv tar äran för att ha vaskat fram vissa historiska uppgifter om vargangrepp på människor när lite sökningar på nätet klart visar att hela äran borde tillfalla ett antal personer om sysslar med släktforskning och därigenom snubblad över vargrelaterat material och inte Vargflum  (vargfakta.se).
Allt detta uppvägs möjligen av mängden av material och att denna speglar dessa läsares egna åsikter om hur vargar bör porträtteras.

Men som källa för FAKTA är den i alla avseende en ren katastrof.

Man stjäler andras människors upptäckter.

”Intressant är att Vargfakta i närliggande (3,5 mil ifrån Gysinge) Huddunge, dödbok F:1, hittat ytterligare en notering om ett dödligt vargangrepp som inte finns medräknat i Gysingevargens traditionella historiebeskrivning.”
http://www.vargfakta.se/nyheter/gysingevargen-omskriven-och-uppseendevackande-%E2%80%93-men-inte-sist/

Intressant, visst är det intressant!
Vargflum  (vargfakta.se) söker alltså på måfå genom ett enormt antal dödböcker som täcker tusental socken och råkar hitta det man letar efter i Huddunge sockens dödbok för 1821!
Det är så klart inte så det gick till. Mera troligt är att svammelpojkarna, som enligt en artikel i Jakt och Jägare har en bakgrund inom IT brancen, i stället Googlade på ”människor dödade av varg” eller liknande och bland alla träffarna hittade den tråd på Anbytarforum där en Björn Bertillson berättar:

”Jag har av en ren slump funnit en dödsnotis i Huddunge dödbok (F:1) där det finns en notering om ett dödsfall den 2 januari 1821: “Magdalena Cl. Unanders oägta son Johannes å Nyby och Domarbo ägor ihjäl rifven af en Varg”. Gossen var 7 år, 9 månader och 22 dagar.”
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/25917.html

Det var 2008 att Björn Bertilsson delade med sig av sin upptäckt.
Det är Björn Bertillson som hittad denna information, INTE  Vargflum  (vargfakta.se).

Ett annat exempel är när man skriver:

” En snabb sökning i Bohusläns dödböcker visar dödliga vargangrepp på två små flickor. Angreppen skedde i Lommelands församling år 1797 med bara ett par dagars mellanrum. ”
http://www.vargfakta.se/nyheter/dodbocker-vittnar-om-tva-vargdodade-flickor-i-lommeland/

Alla förstår ju efter att ha läst detta att Vargflum  (vargfakta.se) själv letat genom dödböckerna efter vargrelaterade uppgifter och igen lyckats.
Javisst ja, det är så klart inte Håkan Anderssons inlägg, även det på Anbyrarforum, som man Googlad fram, det inlägg där han 2001 skriver:

”Fann följande två noteringar i kyrkeböckerna för Lommeland församling i Bohuslän: Den 22 juli 1797 avled Maria Nilsdotter i Lommeland i en ålder av 3 år 2 månader 3 veckor. Dödsorsak: Ihjälbiten av en varg på Mossetorp.
Den 24 juli 1797 avled Anna Britta Christoffersdotter i Negård 1 år 6 mån 3 veckor. Dödsorsak: Ihjälriven av en varg invid dörren på Nygård.”
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/16324.html

Ett tredje exempel är när man skriver:

“I en dombok från Ångermanland, 1702, hittar vi en uppgift om ett vargangrepp. Enligt domboken blev en pojke uppäten av vargar i Rudsjö, Fjällsjö, år 1696.”

För att ytterligare understryka deras “forskning” ledsagar man texten med en bild på “domboken”.
Men den dombok som bilden visar har man knyckt från hemsidan till SRs program Släktband, och handlar om ett arsenikförgiftningsfall från 1867, vilket lite ironiskt i sammanhanget hände på vargfria Gotland!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=4096821

Och den titel de använder sig av på VargFlum  (vargfakta.se) samt det deras text förmedlar, är direkt missvisande och överensstämmer inte alls med vad som sägs i domboken. De skriver nämligen att pojken vargdödades, vilket inte alls är domstolens slutsats!
http://www.vargfakta.se/nyheter/svensk-pojke-vargdodad-ar-1696-enligt-dombok/

Går man till upphittaren av denna uppgift från domboken, nu avlidna Bertil Krånglin, så är det en helt annan berättelse han utläst när han haft detta dokument framför sig.
Så här skriver han:

“Rätten ansåg att gossen tycktes vara förkommen på det sättet, att nät han tappat bort boskapen, tordes han inte gå till byss, utan satte sig under den lilla granen där han i det elaka vädret blev död och sedan av vargdjur uppäten.
Mats Pålsson dömdes plikta 5 Rdr Silvermynt för försummelse.”
http://www.forssen-alonso.com/ting/ting_1702_vargmat.htm

“Bedröfligt” är ordet som beskriver Vargflums  (vargfakta.se) insats.

Utelämnar obekväm information från material man hittad,
sån som kan förmedla en fel bild av vargen.

Så här skriver man i ett inlägg om Gysingevargarna:

“I Årsunda och Östra Färnebo jämte flera socknar i V: Bergslagen hafva ganska många blefvit illa blesserade och även flere uppätne. På förstnämnda stället blef ett Barn i Nyårstiden uppätit, och i går begrafdes benranglet efter en 19 års gl. flicka. Magister Färner i Årsunda har nu idag varit hos undertecknad och beskrifvit denna och flere sorgsliga händelser.”
http://www.vargfakta.se/nyheter/gysingevargen-omskriven-och-uppseendevackande-%E2%80%93-men-inte-sist/

Men i ”originaltexten” som finns på http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/16324.html
och på http://sv.wikipedia.org/wiki/Gysingevargen står det som inledning till ovannämnda citat, en åsikt om vargar från dåtidens människor som inte är oväsentlig för vår förståelse av hur man då tycket och tänkta om vargar, en åsikt som är lite för obekväm för faktafrisörerna på Vargflum  (vargfakta.se).

”Man har varit af den tanken, att vargar aldrig ätit Människjor; men år 1821 ifrån Nyårstiden till nedanstående dato, har man en bedröflig ärfarenhet häraf.”

För Vargflum  (vargfakta.se) och de som läser Vargflum är det viktigt att de som verkligen har erfarenhet av vargar, alltid, till alla tider, är bärare av åsikten att varg alltid utgör en stor risk för människan.

Med alla mått mätt eländig kvalitet på den ”fakta” man redovisar.

Exempel på detta är man redovisar helt klara fall av vandringssägen, till exempel den med soldaten som dödades vid Rödösund när hans blodiga svärd fryser fast i skidan, som om dessa vore verkliga händelser. En liten sökning på nätet och man hittar snart referenser till Bengt af Klintberg och hans forskning kring denna vandringsägen. Man utelämnar här även den avslutande del av berättelsen, den som TYDLIGT finns redovisat i det referensmaterial från originalförfattaren som man länkar till, och som även för den mest naiva läsaren skulle göra berättelsen lite för bra för att kunna vare sann.
http://www.vargfakta.se/nyheter/svensk-soldat-dodad-i-rodosundet-ar-1830/
http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2012/04/jagareforbundet-nya-tidskrift-1885-1886-H-Dillner.pdf
En annan version: http://vargreviret.com/rodosundet_1830.htm

lokala sägner som dom från Knäred och Veinge socken i Laholms kommun, där man även blandar ihop två av berättelserna så det stänker om det. Därmed får man plötslig ett namn på personen som ska ha dödats av varg och som ska ha kopplingar till det i Knäred omtalade dödsröset.  Sedan fyller de ytterligare på skrönan genom att häntyda att detta fall är känd även i utlandet som ”The Dead Cairn”, för att än mera höja trovärdigheten för berättelsen, när detta i själva verket endast är ett namn man på orten använder för turister från utlandet.
http://www.vargfakta.se/nyheter/gravid-kvinna-fran-backamot-vargdodad-ar-1846/
En annan variant: http://vargreviret.com/laholm_1830.htm

Felaktigheter som att förlägga ett fall av hörsägen, visserligen hörsägen som med all förmodan är korrekt, till ett helt annat geografisk område, Kumla i Närke, för att därigenom få ett ”nytt” fall där varg dödad en människa och som inte kan tillskrivas en stackars halvtam varg som någon släppt ut kring 1820 och som redan tillskrivs tillräckligt mycket elände.
http://www.vargfakta.se/nyheter/prost-beskrev-okant-vargangrepp-i-kumla/
Geografisk korrekt Kumla: http://vargreviret.com/gysingevargen_1821.htm

Byggande av ett helt säkert fall där vargar har dödad en människa endast utifrån en tidningsnotis i en landsorts tidning från 1854, en landsortstidning viss geografiska spridningsområde inte ens tangerar händelsens geografiska hemvist. Och sedan använda detta fall samt de tre andra ovannämnda för att påstå att man härigenom har avlivat ytterligare en myt.
http://www.vargfakta.se/nyheter/annu-en-svensk-vargdodad-efter-1821/
En myten om myten avlivas: http://vargreviret.com/malung_1853.htm

Sammantaget visar detta att …

”Sammantaget visar detta att allt tal om att “ingen dödats av vargar i Sverige sedan år 1821″ (Gysingevargen) är en myt. Efter bara några månaders sökning och med god hjälp från våra historieintresserade läsare har dessa fall kommit i ljuset och det är inte omöjligt att fler kan återfinnas när arkivsökningarna nu går vidare.”

Javisst ja och lycka till med arkivsökningen i framtiden, ni behöver det.
I mellantiden kan ni ju fouragera bland de myterna, vandringssägen och verkliga fallen som jag redovisat här:

http://vargreviret.com/vargdodade_manniskor.htm
http://vargreviret.com/rudsjo_1696.htm
http://vargreviret.com/boda_1727.htm
http://vargreviret.com/steneby_1731.htm
http://vargreviret.com/hova_1763.htm
http://vargreviret.com/lommeland_1797.htm
http://vargreviret.com/gysingevargen_1821.htm
http://vargreviret.com/rodosundet_1830.htm
http://vargreviret.com/laholm_1830.htm
http://vargreviret.com/malung_1853.htm

___________________________________________________________________________
Härunder finns lite tidningsartiklar om den tragiska händelse med djurparksvargarna på Kolmården och som bland annat VargFlum  (vargfakta.se) försöker utnyttja i sin kamp mot varg i Sverige, trots att det inte finns några kopplingar som helst!
Även detta är ett klart bevis på att det inte är FAKTA man vill förmedla, men åsikter.

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=6102419

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-andrar-kolmarden-sina-rutiner
http://www.expressen.se/nyheter/30-arig-kvinna-dog—var-van-djurskotare/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14994047.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14994012.ab
http://nt.se/nyheter/default.aspx?articleid=7756615
http://nt.se/nyheter/default.aspx?articleid=7756711

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/djurskotare-ar-ett-farligt-yrke_7284513.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stopp-for-narkontakten-med-varg_7285311.svd
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/article14994118.ab

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dodade-zoolararen-dromde-om-att-bli-elefantskotare_7285623.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/presskonferensen-fran-kolmardens-djurpark_7285855.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-kritiserar-ensamjobb-med-vargar

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-forandringar-pa-landets-vargparker
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kolmarden-haller-presskonferens
http://www.expressen.se/nyheter/varg-stig-polis–anmaler-kolmarden/

 

Posted in Konflikt, varg | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>