Är man alls läskunnig på VargFlum?

I VargFlums serie med myter i vargdebatten som de så gärna vill avliva, har de en skojig liten en med rubriken “Trafikdödens överlägsenhet seglivat myt”.

Nu är detta så klart ingen myt. Alla vet att så är fallet.
Trafiken dödar avsevärd flera hundar här i Sverige än vargen. Sedan kan man ju diskutera hur det ser ut inom varglänen.
Men även där visar den tillgängliga statistik från Agria att trafiken är den absolut största risken för frittspringande jakthundar.
I Värmland, Dalarna och Gävleborgs län, alltså glest trafikerade län, är risken för att få hunden dödad eller skadad i trafiken 6,5 gångar större än att få den dödad eller skadad av varg.

Vargfakta med kopplingar till reklambranschen, seglar under falsk flagga.  Man sysslar inte med FAKTA men med åsikter, vilseledning av läsarna och rena osanningar.

Vargfakta med kopplingar till reklambranschen, seglar under falsk flagga. Man sysslar inte med FAKTA men med åsikter, vilseledning av läsarna och rena osanningar.

Detta faller ju inte svammelpojkarna i smaken och de försöker då genom att fixa och trixa med statistiken, genom egna beräkningar, genom att utelämna viss information och så klart termen “relativ risk“, visa på att vargen är en större risk än trafiken.

Ser man till exempel på det diagram som bifogas inlägget med texten “Siffran “2 400 trafikdödade hundar per år” har ibland hörts men är en myt”, så “glömmer” man att berätta att diagrammet
ENBART VISAR PÅ JAKTHUNDAR FÖRSÄKRADE HOS AGRIA,
medan de 2 400 hundarna är samtliga hundar, även de som INTE var försäkrade hos Agria!
På det viset skapar de själv den myt som de sedan försöker att ta död på.

I början på 2000 talet som inlägget om de 2 400 hundarna handlade om, var den del av den svenska hundpopulationen som var försäkrade hos Agria omkring en tredjedel.( se sida 10 i Agrias redovisning)
Så för att jämföra det rimliga i siffran 2 400 och avliva den som en myt, måste siffrorna i diagrammet alltså multipliceras med tre, och man måste så klart utgår från siffror från den tidsperiod och inget annat!
Den faktor tre som vi multiplicerar med förutsättning så klart att Agrias andel är representativ för hela populationen, vilket jag här utgår ifrån.
Gör man det för åren som har relevans för inlägget om de 2 400 hundar, alltså åren 2000-2006, och utgår från de siffror som presenterades i Svensk Jakt nr 5, 2010, sida 13 och som VargFlums diagram bygger på, så hamnar vi på 1 868 hundar av jakthundras.

Skillnaden är inte så värst stor mellan 2 400 och 1 868 och där 2 400 bygger på upplysningar som Rovdjursföreningen fått från Agria, tillsammans med uppskattningen att omkring två tredjedelar av de trafikdrabbade hundarna var jakthundar.
Det totala antal hundar kan man så klart inte sätta något finger på, det är exakta siffror.
Andelen av dessa som är jakthundar däremot kan ju diskuteras och var väl en grov uppskattning från Agrias sida, och kan därför slå lite åt båda håll.
Siffrorna i diagrammet är i jämförelse från ett Exceldokument som Jägarförbundet fått från Agria och där dödlighet och skador listas för de enskilda raser och sedan sammanställd för olika jakthundtyper och även summerats ihop för alla hundar av jakthundras. Mer om detta här: http://www.vargreviret.com/tema_hund.htm

Sedan kan det tyvärr ha smugits in ett fel i beräkningen där jag kom fram till 2 400 jakthundar, beroende på om tidsperioden som det totale antal dödade och skadade hundar rör är 5 eller 6 år. Jag återkommer till detta senare.
Men att medveten lura och vilseleda läsarna och kasta in skitsiffror i debatten som inte är jämförbara, sånt sysslar jag inte med. Det lämnar jag åt oseriösa aktörer såsom svammelpojkarna på Vargflum.

Posted in Jägareförbundet, Jakthundar, Varg | Tagged as: , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>