Finns det gamla arga avdankade sexsymboler på Jägareförbundet?

Tror inte det.
Det finns troligen inte ens några “inte avdankade” sådana, men på andra sidan är ju Svenska Jägareförbundet synnerligen välsignat med utpräglad uppblåsta stolpskott.

Daniel Ligne, en av Jägareförbundets "faktaproducenter"

Jägarförbundets försök att försvara årets vargslakt blir mer och mer desperat, och man går långa vägar för att mistänkliggöra och smutskasta de som kritiserat hur denna planerats och utförts.
Man drar sig inte för att använda sig av uttryck som ”arga gamla avdankade sexsymboler”, ”inskränkt gubbe i värsta trotsåldern” med mera, samtidig som man själv är en ”faktabaserad organisation som jobbar konstruktivt med kompromisslösningar”.
Här kommer lite av de ”faktabaserade” påståenden som Svenska Jägareförbundet använder sig av.

Det var inte fråga om hetsjakt.
Fel: Den stora mängd påskjutningar pekar tydligen att detta var en HETSJAKT där överilade skott i lägen som aldrig skulle accepteras på annat vilt, såsom älg och rådjur, förekom i stor mängd, såsom den även förekommit under björnjakten där man hade en skadeskjutningsfrekvens på 32procent!
En annan hetsjakt, men då en sådan som man själv är kritisk till, beskrivs såhär:  ”Av någon anledning startades en hetsjakt med länsstyrelsens goda minne. Man utfärdade hjortlicenser med förlängd jakttid. Licenserna gavs till alla som sökte. På bara några år var hjorten borta” och finns på Jägareförbundets egen hemsida.

Att använda ordet masslakt är både okunnigt och grovt felaktigt.
Nej: Det är fråga om en i utgångsläger mycket liten stam och i det sammanhang är ett så stort uttag att betrakta som masslakt.  Ordet ”mass”, som i masslakt används även av Jägareförbundet i andra liknande sammanhang:
”Tillbaka i konferenslokalen höll Torsten Mörner, från SVA, ett intressant föredrag om massdöd av sjöfåglar i svenska vatten. Ca. 10 000 fåglar, vuxna trutar, dör varje år med förlamningssymptom.” >>>
10 000 fåglar av en population på flera hundra tusen är massdöd, men 28 vargar av en liten bestånd på endast 2-300 djur det är inte masslakt enligt Jägareförbundet.

Enligt en enkätundersökning av Jägareförbundet jagade 4 500 jägare varg.
Ljug: 12 000 registrerade sig inför vargjakten och då enbart jaktledaren behövde registrera sig enligt Naturvårdsverkets beslut om licensjakt, kan man utgå ifrån att än flera hade laglig möjlighet att delta i jakten.
Sedan är en enkätundersökning utfört av JÄGAREFÖRBUNDET bland JÄGAREFÖRBUNDETS medlemmar i syfte att vittvätta licensjakten, ju inte direkt att betrakta som speciellt trovärdigt. >>>

Bra att det gick så fort med vargjakten, enligt forskarna.
Nej: Vissa forskarnas önskemål, forskare med starka kopplingar till Jägareförbundet, kan väl inte vare vägledande i så hänseende. Och andra forskare är ju direkt kritiska till att man inte ens använd den kunskap man har om vargstammens genetik på individnivå, i planering inför vargjakten.  Dessutom borde det etiska perspektivet i fråga om skadeskjutningar och möjligheten att påverka de överlevande vargarnas beteende gentemot människor, när dessa vargar hade jagats och förföljds under en längre period än några få timmar, ha vägt mycket tyngre än att avsluta jakten så fort som möjligt av opinionsmässiga grundar.

Samtliga skadskjutna vargar har spårats upp och avlivats.
Sannolikt fel: Licensjakten har, såsom stort sett alla jakt, pågått helt utan insyn utifrån, och man har enbart de som utfört jakten som vittnen till om skott avlossats eller inte.
De påskjutna vargar som har inrapporterats har i de flesta fallen sedan friskförklarats av Länsstyrelsen förordade besiktningsmän som ofta själv är jägare och har direkta kopplingar till de aktuella jaktlag.
Många republikaner som jobbade som valförrättare i valet i Florida, intygade så klart att allt gick rätt och korrekt till, men är det några som tycker att de har den trovärdighet och obundenhet som krävs för att kan anses vare trovärdig.

Bara en överskjutning.
Sannolikt fel: Förutsätter att ALLA jägare som ingick licensjakten agerade lagligt.
I Rättvik finns ett antal Centerpartister som inte ens skulle inrapportera en jägare, även om denna dödade varg illegalt.
“Inge Östlund, centerpartistiskt kommunalråd i Rättvik, skulle inte rapportera till polisen om han såg tjuvjakt på varg.” >>>
“Han skulle inte heller ange en kompis även om denne misstänks för illegal jakt på varg.” >>>
När det gått så långt att en toppolitiker inte ens tycker att man måste följe lagen och ventilerar denna åsikt offentligt, så kan man utgå ifrån att det måste stå mer än dåligt till med moral och laglydighet när man kommer ner på gräsrotsnivå, ner på jaktlagsnivå.

Omöjligt för jägarna att veta att tilldelningen var fylld.
Nej: Ett problem som redan innan jakten startades debatterades flitigt, men som Jägarnas representanter avfärdade som nonsens. Nu har man tydligen en helt annan åsikt.
”I Värmland och säkert även på andra håll har jaktvårdskretsar byggt upp eget avlysningssystem med SMS som komplement till länsstyrelsens, de vill nämligen inte äventyra framtida vargjakt.” >>>

För många bomskott avlossades under jakten. Nu diskuteras vilka åtgärder som kan vidtas för att rätta till problemet tills nästa års jakt.
Undanflykt: Problemet är att man INTE kommer att göra något konkret för att lösa problemet, men i stället kommer att ägna stor tid och mycket kraft åt att se till att informationen inte kommer ut, att påskjutningar inte blir inrapporterade, och att man friskförklarar djur på mycket lösa grundar. Forskarna vid Skandinaviska björnprojektet tror att skadeskjutningsfrekvensen vid björnjakten uppgick till hela 32 procent, och det finns inget som tyder på att man vid årets vargjakt har agerat mer ansvarsfullt eller etiskt.

Jakten syftar inte till att utrota vargstammen.
Fel: En förutsättning för jakt är att stammen är livskraftig, vilket den inte är. För att den ska vare livskraftig så måste stammen vare mycket större eller man måste ha säkrat en viss invandring årligen.
Inga av dessa två krav har lösts innan jakten startade.
Att man sedan ”gömmer” sig bakom att ”det var ett riksdagsbeslut att decimera vargstammen till 210 individer”, är ju rena ynkedom, eftersom Jägareförbundet själv har som mål att decimera den än mer.

Jägarna använde inte motorfordon i jakten.
En lögn i flera sammanhang: Motorfordon användes enligt de regler som ställdes upp för licensjakten, alltså för att spåra efter vargarna och lokalisera dessa innan jakten, men även, såsom under mycket annan jakt, för att omgruppera passkyttarna och genskjuta vargarna. Man kan ju hoppas att man innan lodjursjakten nu går ut och kraftigt påpekar att vid lodjursjakten är det att spåra efter djuren från motorfordon fortfarande är helt olagligt, trots att detta varit mer regel än undantag!

De fällda vargarna var visserligen i gott hull men vargstammen är svårt inavlad och genetiska defekter visar sig inte vid en obduktion.
Fel: Dåligt formulerat påstående från vargslaktsministern Carlgren ligger till grund för denna debatt.
På andra sidan här har Jägareförbundet mycket intensivt, före jakten, påpekat att inavel inte är något stort problem, men nu har man för tillfället bytt åsikt.

Det var inte olagligt att fälla föräldradjur.
Korrekt men felformulerat påstående: Olagligt är Jägareförbundets formulering av den kritik som varit mot detta självklara brott mot jaktetiken, om än det i lagens mening är tillåtit. Att skjuta föräldradjuren från ungarna är fullständigt oetiskt enligt alla jaktliga normer och så har det alltid varit, tills nu när det är fråga om ett hatat vilt som varg!

Ungvargarna klara sig helt utan föräldradjuren.
Nej: Igen ett av Jägareförbundets falska påståenden om vad bevarandesidan har sagt. Samtliga organisationer på bevarandesidan har påpekat att dessa ungdjur får det svårt och riskerar att ställa till problem, när de i sitt sökande efter mat kan börja inrikta sig mot lettfångat byte, såsom får.

Överblivna ungvargar blir mer närgångna bebyggelse.
Ja: Se föregående.

Man påstår att det var olagligt att fälla sändarförsedda vargar.
Felaktigt påstående: Igen ett falskt påstående från Jägareförbundet. Ingen av bevarandeorganisationerna har uttryckt att något sådant var olagligt!

Endast vargarna i Galvenreviret var genetiskt viktiga.
Fullkomligt felaktigt: De vargar som har en lägra inavelsgrad ÄR viktiga ur genetisk synvinkel, därom finns inget att diskutera!
Det är något som även forskarna från Stockholms universitet påpekar i sin debattartikel i DN.
Under vargjakten kan genetiskt viktiga individer ha skjutits. Risken är stor att ytterligare inavelsskador upptäcks framgent. Information som finns i det unika stamträdet över de vilda vargarnas släktskap har över huvud taget inte använts av ansvariga myndigheter – kunskap som kostat miljonbelopp i skattemedel att ta fram.” >>>

Majoriteten av landets befolkning är för vargjakten.
Påstående på lösa grundar: Det finns bara en enda undersökning, och inte flera. En enda Sifoundersökning som ligger till grund för detta påstående. Och formuleringen av frågorna kan ha påverkat resultatet, och det vet alla, även Jägareförbundets Gunnar Glöersen. Han ondgjorde sig nyligen över en annan undersökning från SLU som inte fall i hans smak och tycket att man skulle omformulera frågan man använde sig av: “Mitt förslag är att SLU nästa gång formulerar om frågan gällande jakt för att skydda det jaktbara viltet.” >>>

Vargjakten var laglig. EU har redan undersökt om Finlands jakt på varg stred mot EU-direktivet och kom då fram till att jakten otvivelaktigt var förenlig med EU:s direktiv.
Fel: Det finns en avsevärd annan situation i Finland. Den vargstammen är LIVSKRAFTIG i och med att den har kontinuerlig invandring, något som krävs för att den Svenska vargstammen ska få samma status och för att vargjakt kan tillåtas enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Posted in Licensjakt | Tagged as: , , , , , , , | 16 Comments

16 Responses to Finns det gamla arga avdankade sexsymboler på Jägareförbundet?

 1. "Storstadsbon" says:

  Skönt att se att det finns åtminstone en vettig jägare i det här landet som vågar syna Jägarförbundets infernaliska propagandamaskin!

 2. FMJ says:

  Varför koncentrerar ni er på att kritisera Svenska jägareförbundet när det är det minst vargfientliga av de de två förbunden? Jägarnas riksförbund/Riksjägarna är ju de som i det närmaste är rabiata nollvisionärer, klanka på dem också… Ett besök på deras webplats jakt&jägare föreslås – om ni vill få upp blodtrycket lite.

  För övrigt anser jag att det lilla jag läst som Daniel Ligne skrivit verkar rätt vettigt, men han måhända inte använde så politiskt korrekt språkbruk om sina meningsmotståndare. Däremot tycker jag inte alls om Jägarnas riksförbunds(f.d. Riksjägarna?) attityd – jag bytte jägarföbund bara för deras envisa “varghat” och nollvisionära politik.
  —————-
  Bortklippt
  —————-

  • Svenska Jägareförbundet är så uppblåst att de anser sig representera alla vi jägare. Dessutom har man i bund och grund samma inställning som packet på det lilla förbundet, men i motsats till dom förstår man packa in detta på ett snygga förmuleringar. Och SJFs inställning är att vi ska ha så FÅ vargar som möjligt (Gunnar Glöersen), och gärna under vad som är livskraftigt, alltså i bund och grund, utrotning!

  • FMJ:
   Jag har lämnat både Riksjägarna och Jägareförbundet för deras envisa “varghat” och hyser i dag ett djupt och innerlig förakt för båda dessa två förbund och deras representanter

 3. Johan Karlsson says:

  Faktiskt det dummaste och minst korrekta jag läst på den senaste månaden. Och då har jag läst mycket både dumt och falskt under denna period. Främst då angående den av landets majoritet efterlängtade licensjakten på varg.
  Tvingas man debattera med falska argument tror man inte ens själv på det man framför…

  Grattis till utmärkelsen månadens kalkon!

 4. Bjärven says:

  Läs Daniel Lignes blogg ordentligt!
  “Gubbe i värsta trotsåldern” syftade på nollvisionären från JRF. Inte på någon från den så kallade bevarandesidan.
  Extremisterna på båda sidor är det största hotet mot vargen. Ingen av dom kommer förhoppningsvis att få sin vilja fram, troligen blir det de lite mer sansade som t ex forskarna på Grimsö. Dom vet nämligen vad dom talar om i motsats till alla debattörer som bara låter känslorna styra.

  • Bjärven:
   Det största hotet mot vargen kommer från Jägareförbundet, Jägareförbundet som är bärare av extrema åsikter i fråga om hur många av en art vi kan ha i landet, helt beroende av vad de själv har för nytta eller motsatsen av aktuella art och oansett vad andra har för nytta eller motsatsen och oavsett om motsatsen för de andra är ett tiotall dödade och ett hundratall svårt skadade människor i viltolyckor.
   Vi får hoppas att det är de än mer sansade forskarna på Stockholms Universitet eller Uppsala Universitet (Ellergren) får igennom sin vilja, för de vet i alla fall lite mer om genetik än vetrinären från Grimsö, Olle Liberg!

 5. Nils Karlsson says:

  Det som bevarandesidan lyckas komma med är som vanligt smörja, författaren av ovanstående text verkar totalt dum i huvudet och helt oförmögen att hålla sig saklig. Att värdera fakta korrekt är inte heller något som ligger för denne skribent, som vanligt blandas personliga åsikter in och görs till sanningar. För att ta ett exempel: Vargexperterna i landet påstår att samtliga vargar (utom de i Galvenreviret som var fredat från jakt) härstammar från TRE individer, med detta i åtanke kan väl inte någon seriös debattör hävda att vargen inte lider av inavel. Att skadorna inte syns vid en obduktion betyder väl inte att stammen inte är inavlad. Många fler exempel på felaktigheter skulle kunna påvisas i texten men jag orkar inte just nu, man blir bara så trött.

  • Nils Karlsson:
   Vad med att citera exakt vad det är du är kritisk till.
   Vargstammen ÄR inavlad, det ÄR ett problem, vissa av de effekter som vi får därav visas vid obduktionen såsom skelettskador, andra inte såsom förplantningsförmåga.
   En blogg är ju precis fråga om att föra fram personliga åsiker och känslor, acceptera det eller stick!
   Och visst ja, jag är total dum i huvudet och jag är dessutom något som är än värre enligt många, jag är en utlänning, en båtflygtning:o)

 6. Allan, det är fult att ljuga. Visa var jag skulle ha sagt att vi skall ha färre vargar än det som krävs för att den skall vara livskraftig. Att du sen själv hatar älgar, rådjur och vildsvin gör dig knappast till en bra talesman för andra djur, som t ex vargen.
  Du vill begränsa vissa arter långt under den biologiska bärkraften, men inte andra. Gå ut och mata vildsvinen i din hembygd istället. Jag var just där och höll ett föredrag om vargjakten. Rådjuren och vildsvinen lider i det stora snödjupet. Gör lite verklig viltvård Allan, istället för att sitta framför datorn hela dagarna och kritisera oss som verkligen bryr oss om det vilda.

  • Gunnar Glöersen:
   ”Visa var jag skulle ha sagt att vi skall ha färre vargar än det som krävs för att den skall vara livskraftig.”

   Att du har sagt ”så få vargar som möjligt” det är vi väl inte oeinga om att du har sagt?
   Kvar är så frågan om vad du anser är livskraftig.
   Dina åsikter i frågan när du uttaler dig som jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, utgår väl från förbundets handlingsplan. I den står det bland annat på sida 5: ” När det maximala antalet föryngringar uppnåtts som kan accepteras nationellt eller regionalt, skall stammen i aktuellt område balanseras genom licensjakt.”

   Vad är så nationell och regional maxnivå?
   Utgår vi ifrån vad som visas på Sverigekartan som finns med i SJF:s tidigare handlingsplan från 2005/2006, den som remissversionen bygger på, och jämför med vargstammens utbredelse i dagsläget så hamnar vi på en nivå av 9 möjligen 10 föryngringar max! (Siffror är SJFs regionala maxnivå, gröna figurer revirmarkerande par och familjegrupper)

   SJFs regionalnivå på vargstammen

   Alltså inte ens i närheten av det som riksdagen beslutat om och som enligt många forskare inte heller är en livskraftig nivå!

   Nu kommer vi så till det här med inplantering, och flyttning av varg och det är här det blir riktigt intressant.
   För om, och det är förutsättningen för i alla fall regeringens resonemang, vi har en vargstam som endast är livskraftig genom import av varg eller flyttning av varg från norra Sverige, så borde det med en än lägra nivå, såsom den Jägareförbundet har i sin handlingsplan, vare än mer viktigt med såna tilltak.
   Eftersom något sånt överhuvudtaget inte finns med i förbundets handlingsplan, och denna handlingsplan fortfarande ligger ute på förbundets hemsida, kan man väl utgå ifrån att den fortfarande är aktuell.
   Dessutom kan vi väl utgå ifrån att handlingsplanen är det som egentligen styr förbundets handlande, trots krumbuktande politiska och opinionsmässiga eftergifter från SJF på vägen ditt.
   Med andra ord Gunnar Glöersen, acceptera du och jobbar du för färre vargar än vad med alla mått mätt kan anses vare livskraftig.

   ”Att du sen själv hatar älgar, rådjur och vildsvin gör dig knappast till en bra talesman för andra djur, som t ex vargen. Du vill begränsa vissa arter långt under den biologiska bärkraften, men inte andra.”
   Jag förstår mycket väl att du vill ha mig att vare älg, rådjur och vilsvinshatare.
   Tyvärr har jag inte något speciellt hat/kärlekhetsförhållande till några av dessa arter egentligen, men när ”såna som du”, ideligen pratar om stora problem med en art (varg) och hur vi ska lösa dessa problem genom att hålla denna art på en absolut miniminivå, samtidig som vi har mycket större och mycket allvarligare problem med en annan art (älg) och ”såna som du” inte ens vill höra tala om att begränsa dessa problem genom att decimera denna art, så blir jag jävligt vrång och förbannat.
   Vill ni ha miniminivå på en art, tolerancenivå på en art, att förvaltningen för en art ska utgår ifrån de drabbade och inte de som vill ha denna art kvar, det ni så fint kallar konfliktperspektiv, så ska det vare för alla arter utan undantag, vare sig det är vildsvin, rådjur, älg eller varg.
   Om den som använder Jägareförbundets syn på varg och applicerar den på älg, rådjur och vildsvin och då blir till älghatare, rådjurshatare och vildsvinshatare, så tror jag att de flesta förstår att epitetet varghatare på ”såna som du” och de andra inom Jägareförbundet inte är helt fel.

   ” Gå ut och mata vildsvinen i din hembygd istället. Jag var just där och höll ett föredrag om vargjakten. Rådjuren och vildsvinen lider i det stora snödjupet. ”
   Min hembygd, där jag “nationalisten” kommer ifrån är egentligen ett kargt, platt, vindpinat skitställe befolkad av otrevliga Carlsbergdrickande, främlingsfientliga bonnjävlar som gjort allt för att vildsvinen inte ska få fotfästa i landet. (Danmark)
   Men det är väl Finnerödja som du syftar till, och här finns så mycket annat vilt än dessa jaktbara och matnyttiga arter som du nämner. Dessa får ta del av både aktiv naturvård från min sida och sånt som är mer spinnoff från annat jag håller på med.

   ”Gör lite verklig viltvård Allan, istället för att sitta framför datorn hela dagarna och kritisera oss som verkligen bryr oss om det vilda.”
   Mitt jobb består bland annat av att stå framför datoren, stora delar av dagen, och visst bryr ni på Jägareförbunder er om det vilda såsom Mamma Scan och hennes pojkar bryr sig om sina skållade grisar!

 7. Ewa says:

  Tack och lov för att det finns såna som du.

 8. Helena Hrach says:

  Tack Daniel!
  Tack även till er jägare här som inte vill kännas vid detta varghat!
  Helena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>