Hur jävla dum får man egentligen vare

Nu kör debatten igen om kopplingen mellan APU och slöddret på PTP.
Och den enda kopplingen är att en person med anknytning till APU begärt ut en domstolshandling och att denna sedan lagts ut på PTP.

Varför i h…… kan man inte ta reda på fakta kring offentlighetsprincipen, det är ju fan hur enkelt som helst att Googla lite på ämnet eller kolla på Wikipedia för att i alla få grundarna klarlagt.

Man har rätt att få handlingarna anonymt. Man behöver inte heller avslöja varför man vill ha informationen, utom om det behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om det föreligger hinder för utlämning enligt offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgiftslagen.

Handlingarna skall lämnas ut skyndsamt. Det betyder att man under normal arbetstid ska börja leta fram handlingarna genast – handlingen ska lämnas ut samma dag eller senast dagen efter. Är man på plats gäller dock “genast”, det betyder att man ska få handlingen med en gång om inte “betydande hinder möter”. “

Med andra ord kan VEM SOM HELST ha fått ut dessa handlingar A N O N Y M T
och sedan lämnat dessa till PTP.

Vart är då kopplingen PTP och APU värd?

Inte en jävla skit!

Men idioterna fortsätter med sitt tröttsamt babbel, antingen för att skada värnarsidan eller för att APU tydligen trått någon tårna.

Posted in Illegal jakt, varg, Vargskit, rykten och ren lögn | Tagged as: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>