“Utrotningshotad” ko och kalv dödade av varg

Utrotningshotad” ko och kalv dödade av varg, den rubrik är från tidningen Jakt och Jägare.
En liten koll visar att det denna ras inte på något sätt är utrotningshotad, tvärtom är det den vanligaste av de svenska lantrasarna och antalet har ökat kraftigt de senare åren.

Fjällkor

Fjällkor

2002 fanns det 2490 djur registrerade och Svensk Fjällrasavel beskriver situationen såhär:

“Antalet fjällkor i officiell mjölkboskapskontroll i Sverige under ras 41 var i december 2009 507 st. Antalet tjurar tillgängliga via semin i Sverige var vid samma tidpunkt 120 st. Därutöver finns i Sverige sperma efter 120 tjurar som p.g.a litet spermalager är lagda i genbank.”

Fjällkon är like lite hotad av vargen som allmogefåret, alltså inte alls.

 

Posted in Konflikt, Varg | Tagged as: , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>