Skottpengar, incitament för att hålla nere vargstammen i Irkutsk regionen?

I Irkutsk oblast, ett administrativt område på 768 000 kvadratkilometer i centrala delen av Ryssland, föreslår man att igen införa skottpengar på varg som ett incitament för att få lokalbefolkningen att jaga fler vargar.
Det finns endast grova uppskattningar om vargstammens storlek som man anser bör reduceras till mellan 1000 och 1500 individer, vilket i jämförelse med regionens storlek skulle motsvara 700-1000 vargar i Sverige.

Irkutsk regionen

Irkutsk regionen

Vargstammen i Irkursk provinsen ska enligt lokala tidningar numera vare så stor att det nu blivit en fråga för det regionale parlamentet som ska ta upp saken på nästkommande sammanträda.
Angreppen på tamdjur har ökad och det finns även berättelser om vargar som dödad hundar nära hus och gårdar där de även livnär sig på slakt och annat ätligt avfall.
Man anser att det saknas incitament såsom skottpengar för lokalbefolkningen att hålla nere vargstammen på låg nivå, samt att det finns krångliga byråkratiska regler som skyddar vargarna.
Bland annat måste man söka om licens för att få skjuta varg, en licens som visserligen är gratis men bara gäller för 10 dagar.
Även förbudet mot användandet av oetiska metoder såsom gift som förbjöds 2005 och alla typer av fällor som det från juli i år är förbjudna att använda, har gjort att antal dödade vargar har minskad kraftigt.

Siffrorna för avskjutning för ett område som motsvarar cirka 20% av Irkutsk regionen var

2009  :  159
2010  :  138
2011  :  84
2012  :  47

Det finns inga tillförlitliga siffror på det exakta antalet vargar i Irkutsk regionen, och det meste baseras på mycket grova uppskattningar som går från 2400 upp till 4500 vargar vilket en högra tjänsteman vid Beikal-Lena reservatet Mikhail Ippolitov avfärder som överdriven.
Han i sin tur uppskattar vargstammens storlek till 3100 utifrån lokal forskning som säger att varje varg gör anspråk på 20 000 hektar.

Det man är eniga om är att nuvarande vargstam är för stor och måste reduceras till mellan 1000 och 1500 vargar för att den biologiska “balans” ska återställas.
I jämförelse med regionens areal så skulle en sån vargstam motsvara mellan 700 och 1000 vargar i Sverige, vilket inte är långt från det som de mera moderate vargförespråkare här hemma föreslår.
Man anser även att dagens tamdjurshållning med små besättningar som går spridda och obevakade på stora områden är bidragande till konflikten mellan djurhållare och varg, samt att djurägarna måste bli bättre på att ta hand om döda djur och slaktavfall.

Ny "sköjig" och "rolig" bild på Naturdemokraternas samlingsplats på FB

Ny "sköjig" och "rolig" bild på Naturdemokraternas samlingsplats på FB. Såna oetiska fällor har även förbjudits i Ryssland.

Utöver förslaget med skottpengar, så anser forskarna att man bör lära ut gamla beprövade jaktmetoder såsom att simulera vargens ylande och att söka upp vargens lyor, för att öka jaktuttaget.
En lektor på det regionala Lantbruksuniversitetet föreslår att man igen legaliserar vissa typer av fällor, såna som inte skadar djuren, men även att man igen börjar använda giftet fluoroacetate som tidigare även användes flitigt i USA och Kanada och som också dödade mängder med hundar och andra djur.

Vilka metoder man nu än väljer, så är målet man satt upp i Irkutsk regionen, en vargstam motsvarande den vi har i de län i Sverige där dagens vargstam finns, så tydligen är lokalbefolkningen i den del av Ryssland inte lika hysterisk och mellanmjölksaktiga som här hemma.

 

Posted in Fällor, Konflikt, Licensjakt | Tagged as: , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>