Häst nummer 3 eller 4 på 20 år som dödats av varg i Sverige.

Så blev det då varghatarnas julafton på riktigt.
En Shetlandsponny har konstaterats dödad av varg på en fäbod i södra delen av Malung-Sälen kommun.

Det här är häst nummer tre eller fyra som dödats av varg under de senaste 20 åren.

      
Visa Vargdödade hästar på en större karta

Inga direkta revir finns i anslutning till området, ca. 20 kilometer söder om Yttermalung.
Vintern 2011-2012 fanns det en familjegrupper söder om området i Aamäckreviret där det även fanns en föryngring 2012 och norr om området fanns tidigare Äppelboreviret  men dessa två revir fanns inte med i inventeringen vintern 2012-2013.

Fortfarande är det mycket sällsynt att vargar dödar hästar om än dessa troligen inte är svårare döda än älgar och en del av förklaringen till detta är att de flesta hästar trots allt går bakom någon typ av stängsel, oftast inte rovdjursstängsel typ Viltskadecenters, men ändå ett hinder för vargen.

Därutöver vet man ju att vargar oftast är specialiserade på ett par olika arter av bytesdjur och ofta håller sig till dessa när det finns gott om dessa i skogen, och dessutom stinker ju hästen jävligt illa, luktar människor på lång håll och det kan ju även avhålla vargarna från att angripa.

I viltskadestatistiken finns det endast 2 hästar som dödats av varg sedan år 2000.
En ponny i Glava i Värmland 2000 och en Shetlands ponny 2008 i Lesjöfors norr om Filipstad.
Eventuellt kan en häst ha dödats i närheten av Hällefors för bara några dagar sedan, men det fallet är än inte utredd av länsstyrelsen.
Ytterligare en häst skadades av varg 2008 någonstans i Västra Götalands län.

Och varghatarnas julafton?
Läs lite om det på följande sidor:

Varghatarnas julafton, en död häst.
Varg dödar hästar och varg dödar människor, PUNKT!
Rovdjursangrepp på häst.
Avliva en död häst är svårt.
Så var den hästhistoria avlivad, eller möjligen inte
Troligen vargens fel att hästen blev påkört av tåget.
Häst skadat och det måste ju vare varg som är orsaken.
Ta ansvar för vargen”

Mer om saken: NA

Posted in varg | 2 Comments

Varghatarnas julafton, en död häst.

En häst hittades torsdag den 25 juli 2013 död i hagen i Sandsjön som ligger 20 km norr om Hällefors i utkanten av Gåsbornreviret.

      

Hästen, en norsk fjording på 22 år gick tillsammans med en mindre Shetlandsponny som även den var skadat, utan att man dock beskriver dessa skador.

Länsstyrelsen har besiktigad den döda hästen som hade blivit ätit på. Omkring 5 kilo av hästens bakparti har ätits, men inget av det man normalt ser vid rovdjursangrepp har hittats, inga bett i halsen eller blödningar, så man är fortfarande osäker på om hästen självdöd eller om den dödats av vargen.

Hästen har nu skickats för obduktion på Statens Veterinärmedicinske Anstalt (SVA) för att fastställa dödsorsaken, men vi kan vare säkra på att det bland våra varghatande “vänner” inte råder någon tvivel oavsett vad SVA nu än kommer fram till.

Norsk fjording

Norsk fjording

Däremot är det nästan helt klarlagt att det är varg som ätit på hästen, då spår efter varg har hittats på ett ställe i utkanten av hagen, på en plats där nedersta tråden av de tre som omger hagen, är 45 cm över marken.
Annars ligger understa tråden mestadels på 25 cm, vilket är lägre än vad man vanligtvis rekommenderar för rovdjurstängsel, och spänningen har uppmäts till 5000 volt vilket även det är klart godkänd enligt de rekommendationer som Viltskadecenter ger ut.

Fortfarande är det mycket sällsynt att vargar dödar hästar om än dessa troligen inte är svårare döda än älgar och en del av förklaringen till detta är att de flesta hästar trots allt går bakom någon typ av stängsel, oftast inte rovdjursstängsel typ Viltskadecenters, men ändå ett hinder för vargen.

Därutöver vet man ju att vargar oftast är specialiserade på ett par olika arter av bytesdjur och ofta håller sig till dessa när det finns gott om dessa i skogen, och dessutom stinker ju hästen jävligt illa, luktar människor på lång håll och det kan ju även avhålla vargarna från att angripa.

I viltskadestatistiken finns det endast 2 hästar som dödats av varg sedan år 2000.
En ponny i Glava i Värmland 2000 och en Shetlands ponny 2008 i Lesjöfors norr om Filipstad 2008.
Ytterligare en häst skadades av varg 2008 någonstans i Västra Götalands län.
Får och nötkreaturen är mera frekventa i Viltskadestatistiken om än nöttdjur även dessa ligger på en mycket låg numerär på i snitt 9 dödade, skadade och försvunna djur de senaste 5 åren.

Det är svårt att sammanställa statistiken för alla tre tamdjursarter i ett och samma diagram på grund av den stora skillnaden i antal incidenter, så det får bli tre olika diagram.

Vargdödade hästar 2003-2012

Vargdödade och skadade hästar 2003-2012

Vargdödada nötdjur 2003-2012

Vargdödada och skadade nötdjur 2003-2012

Vargdödade får 2003-2012

Vargdödade och skadade får 2003-2012

Och varghatarnas julafton?
Läs lite om det på följande sidor:

Varg dödar hästar och varg dödar människor, PUNKT!
Rovdjursangrepp på häst.
Avliva en död häst är svårt.
Så var den hästhistoria avlivad, eller möjligen inte
Troligen vargens fel att hästen blev påkört av tåget.
Häst skadat och det måste ju vare varg som är orsaken.

Mer om saken: NA

Posted in Konflikt, Varg | Tagged as: , , | Leave a comment

Vargtäthet motsvarande 3 500 vargar i hela landet och endast 6 dödade får!

Enligt Jägareförbundets lokala ordförande i Värmland skulle det få finnas 3 500 vargar totalt i Sverige, om resterande delen av landet hade haft samma vargtäthet som Värmland.
Samtidig är antal vargangrepp på tamdjur i Värmland inte speciellt alarmerande och antal dödade, skadade och försvunna tamdjur i förbindelse med angreppen inte speciellt stora.
2012 var det endast 3 angrepp som totalt resulterade i att det betalades ut ersättning för 6 får, och 2011 var det 6 angrepp som resulterade i 14 skadade, dödade eller försvunna får.

Gennomsnittlig antal angrepp och antal dödade, skadade och försvunna djur under senaste 6 åren var årligen

Värmland Antal angrepp : 6 Antal djur: 34
Örebro   Antal angrepp : 3 Antal djur: 22

Små siffror, och förklaringen är mest trolig rovdjursstängsel.

Men sedan kommer ju vissa att nu säga:
“Vänta bara tills vargen kommer ner i Västra Götalands län och andra län med större fårbesättningar”.

Javisst ja, men är skillnaden verkligen så stor i jämförelse med till exempel Örebro Län, som är det mest vargtäta länet i Sverige?
Inte om vi ska gå på de siffror som Jordbruksverket presenterar.

 

Antal får per km2 i olika län.

Antal får per km2 i olika län.

Så va oroa man sig egentligen för nere i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,  Västra Götalands och Hallands län?
Att man ska få samma täthet på vargstammen som i Värmland eller Örebro län?

Ja inte blir det sån på många år och troligen aldrig, för inte ens de mest rabiate vargförespråkare, typ undertäckande, har såna siffror som mål.
Men sådär 1000-1200 vargar totalt i Sverige och med kontakt till den Finsk/Ryska stammen är en rimlig nivå, och då behöver antal vargar i Värmland och Örebro län vare så höga som i dag.
Och då blir de små problem vi har i dag med varg i dessa två län än mindre.

Uppdatering:
Även i Skåne börjar man inse att man måste stängsla vargen ute.
Fantasifullt: Vargen hotar småskaligt lantbruk
Bättre att förebygga angrepp med stängsel: Delade meningar om skyddsjakt
Bra Beslut: Avråder från skyddsjakt
Obefintlig stängsel och varg och resultatet blir: Varg dödade nio får
Alla rovdjur lever av att döda andra djur: ”Önskar vargkramare fick se det här”
  Fjärde angrepp i området: Ny vargattack i natt
Stängsel fungerar: Jättearbete att sätta upp stängsel 

Posted in Konflikt, Varg | Leave a comment

Tidningen Jakt & Jägares målgrupp, varghatarna.

I Svenska Dagbladet artikel, “Varghatare skrämmer mer än vargen“, kan vi bland annat ta del av den ansvariga utgivare av Jakt & Jägares tidning patetiska försök att legitimera det näthat som hans tidnings målgrupp står för i hans egen tidning på nätet, och även hans försök till att bortförklara varför sånt tillåts förekomma på en webbsida han är direkt ansvarig för.

Anders Ljung är ansvarig utgivare för tidningen Jakt & jägare, och han säger att redaktionen rensar bort de inlägg som de känner går till för hårt angrepp mot enskilda tjänstemän.
– Det är en balansgång mellan vad som är kritik mot en myndighet och påhopp på en tjänsteman. Folk på landsbygden upplever staten som danska fogdar som försöker tvinga på dem sina beslut. Jag förstår att det är en tuff situation för tjänstemännen som hamnar i frontlinjen och blir myndigheternas representanter ute i landet, säger han.”

Jakt & Jägare är Jägarnas Riksförbunds medlemstidning.

Jakt & Jägare är Jägarnas Riksförbunds medlemstidning.

Men nu är det FAKTISK så att alla kommentarer på den sidan, ALLA KOMMENTARER, först har granskats av honom själv eller en av hans medarbetare, så alla de kommentarer som står där, alla hatiska och nervärderande omdömen om länsstyrelsernas och naturvårdsverkets tjänstemän och alla andra som på något sätt inte har samma syn på rovdjuren som J&Js läsare, är såna inlägg som man inte tycker går för långt.
Så det är ren skitprat och lögn att påstå att man rensar bort inlägg som går till för hårt angrepp på enskilda.

Och den aktuella skittidningen och dess medarbetare gör själv mycket för att dra igång mobben och näthatet med sina mycket vinklade reportagen om vargförvaltningen och hur myndigheterna agerar.
Det är ju hela grejen med tidningens framgång. Man riktar sig direkt till varghatarna och skriver bara sånt som dessa vill läsa. Detta har bland annat resulterat i att den “enögda” jaktkrönikör Dan Törnström lämnade tidningen, efter att ha skrivit en artikel som redaktören refuserade för att den var för provocerande för nollvisionärerna.

“Men hans senaste krönika nådde aldrig tryckpressarna. Jakt & Jägares chefredaktör Anders Ljung inte kunde acceptera kritiken mot delar av jägarkåren. Eftersom Dan Törnström av läsarna ses som en företrädare för Jägarnas Riksförbund blir det han skriver i den aktuella krönikan otroligt provocerande, menar Anders Ljung”

Jakt & Jägare ÄR en skittidning som INTE vill ha en öppen debatt, och är med om att gödsla nollvisionärernas näthat  mot de som tycker annorlunda.

Posted in Hot och trakasserier, Varg | Tagged as: , , , , , | Leave a comment

308 dödade människor i viltolyckor sedan 1985

308 människor har dödats i viltolyckor sedan 1985, alltså i princip under den tid vi har haft dagens vargstam i Sverige och 2199 har blivit svårt skadade.
I den här siffran ingår INTE det mörkertal av olyckor som orsakats av att man väjt för vilt, där man förlorat kontrollen över bilen efter att ha kört på ett vilt och sedan kolliderat med mötande trafik och liknande.
Såna olyckor registreras som singelolyckor, mötesolyckor och liknande och har senast uppmärksammats av forskaren Per-Olof Bylund vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hans studie visade på en mycket stor skillnad mellan de officiella siffror och vad som kom fram när han studerade olycksrapporterna, speciellt i fråga om olyckor orsakade av rådjur där det skilde med en faktor fyra!

Viltolycka?

Älg Dödsolycka
Officiell statistik                44
Mörkertalsstudie              57

Älg Personskada
Officiell statistik                955
Mörkertalsstudie              1249

Rådjur Personskada
Officiell statistik                101
Mörkertalsstudie             412

 

Att inte rådjur dödsolycka är med i undersökningen, kan troligen bero på att antal dödsolyckor med rådjur är så pass lågt att det inte går att göra någon tillförlitlig jämförelse.

Faktum är att älg, rådjur och vildsvin är en mycket större risk än vargen någonsin kommer att bli i Sverige om vi så får 2000 vargar eller fler. Men trots det gapar våra jagande vargmotståndare om vargens farlighet igen och igen, men aldrig hör man att dom vill decimera älgstammen av samma orsaken:
Men då är ju också klövviltet att betrakta som LIVSKVALITET och LIVSMEDEL för dessa personer och då gör det inte så mycket om den blir DÖDSORSAK för andra.
Som en av dessa figurer så fint uttrycker det i en insändare i Smålandsposten:

“Slipper man dessutom att betala för skadorna är det ju ännu lättare att älska vargen.”

Ja, slipper man att betala för skadorna som klövviltet orsaker andra och slipper få dessa människoöden kastat på sig så är det verkligen lätt att älska rådjuret, älgen och vildsvinet.

“Hör inte hemma här”, frågan är om det inte är ett annat djur som inte hör hemma “här”: Hör inte hemma här

Posted in Älg, Varg, Vildsvin, Viltolyckor | Tagged as: , , , , , , | Leave a comment

Tio tips för att debattera med såna som är kunnigare och bättre pålästa än oss jägare.

Ett stort tack till Jägareförbundets webbredaktör och blondin, Madeleine Lewander, för inspiration till detta inlägg!

 

Jägareförbundet blogg. En aldrig sinande källa av korkade och självförhärligande inlägg.

Jägareförbundet blogg. En aldrig sinande källa av korkade och självförhärligande inlägg.

 

1) Skriv aldrig att du bor i storstan eller någon mindre stad på landsbygden, trots att det är där majoriteten av oss jägarna bor, och använd alltid uttryck såsom ”vi som bor på landsbygden”, ”vi som brukar naturen”, när du skriver på nätet.
Låt läsarna förstår att det är DU som vet hur det fungerar och att dom andra inte vet en skit!

2) Lär så många specialuttryck som möjligt som har med vapen, jakt och klövviltet att göra och använd dom flitigt i dina texter så att hela världen förstår att det är du som vet och du som kan allt, även sånt som har med den övriga naturen att göra.

3) Ska ni representera jägarna vid någon demonstration, så låt eventuella kvinnor fronta demonstrationståget, så att det är dessa som syns i tidningarna.
Har ni något informationstält så se till att de medelålders män som är hela jägarkårens ryggrad, som nästan varje lokalavdelning i landet har så gott om i sina styrelser, håller sig i bakgrunden.

4) Betrakta viltolyckor och andra skador som det jaktbara viltet är orsak till som en lite lustig grej, lite statistik, som egentligen inte är så allvarligt. Bonden som får sin skörd förstörd av vildvin har ju bara sig själv att skylla på. Golfbanan som bökas upp är ju bara lite roligt för det är ju en sport för idioter. Och bilisterna, ja säg bara håll hastigheten och sedan kan vi ju lätt lösa problemet med lite stängsel.

5. För att framhäva vargens farlighet för hundarna så använd kreativa räknesätt och sånt som relativ risk, typ ”fanns det lika många vargar i Sverige som bilar så skulle vi ha 100 000 tals vargdödade hundar och därmed är vargen mycket farligare än bilen”. Den går alltid hem hos dina vänner och du får många applåder och tryck gillaknappen.
Och glöm inte att berätta hur Fido är mera älskad av dig än dina egna barn.

6) Bry dig bara om det jaktbara viltet som går att äta.
Allt annat är att betrakta som ohyra som ska utrotas eller skjutes ner så långt det bara går, och där alla etiska funderingar som vi annars har för matnyttigt vilt inte är applicerbart.
Det finns inga dåliga skott mot vare sig räv, grävling eller varg som man som riktig jägare behöver vare ledsen över, bara såna skott som inte avlossas.
Och glöm inte att framhäva det finaste av alla våra fina klövvilt, älgen.

7) Hävde att allt är frid och fröjd med en stor klövviltstam och att det bara är att stängsla lite mer längs våra vägar för att lösa viltolycksproblematiken.
Hävda även att kostnaderna med råka täcks av de inkomster som vi jägare har av klövviltet.
Sedan skiter vi väl i om det dör lite människor i viltolyckor på våra vägar på grund av att en stor klövviltstam och ett modern samhälle där bilen behövs inte är förenliga.
Men det är inte vårt problem och sedan är det ju trots allt bara vanligt folk som drabbas och inte specifikt vi jägare såsom är fallet med vargen.

8) Skogen och naturen MÅSTE tuktas. Naturen klara sig inte utan människan. Utan vi jägare hade det inte funnits några som helst djur i naturen.
Så är det bara!

9) Debatterar du mot folk från bevarandesidan så kom alltid med en och annan syftning till den militanta djurrättsrörelsen och Hitlers vurmande för varg och veganism.
Guilt by association fungerar alltid.
Och håna gärna de som inte själv klarar av att döda ett djur. Visa gärna upp bilder på döda djur för dom eller någon blodig köttbit på en tallrik.
Det känns bara så bra efteråt, speciellt om det är någon engagerat ungdom som man vet mår dåligt av att se slikt.

10) Har du din hund springande lös helt utan uppsyn och den springer efter någon varg och blir skadat, så kontakta samtliga lokaltidningar och hävda att det hände när din 12 år gamla dotter gick med Fido i koppel rätt vid sidan om det lokala dagis.
Ju mera skit vi kan sprida om vargen ju bättre, det är ju vi jägares LIVSKVALITET och möjlighet för att styra och ställa i naturen såsom VI vill som står på spel.
Så smutskastning, hånande omdömen om bevarandesidan, lögn och även oetisk och osmaklig djurplågeri såsom eftersöksstrejk, allt är tillåtit.

Posted in Jägareförbundet, Varg | 1 Comment

Kommer den kriminella vargjakten att öka?

Kommer den kriminella vargjakten att öka som en följ av att utrensningsjakten på varg nu stoppas?
Enligt Jägareförbundet och andra aktörer som moderaternas jaktpolitiska talman Bengt-Anders Johansson, så krävs det vargjakt för att öka acceptansen för varg.
Och om acceptansen är för låg så kommer jägarna per automatik att ta lagen i egna händer. Det är i alla fall den vanliga uppfattningen bland de flesta jägare.

Efter att Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen överklagade Naturvårdsverkets beslut om jakt på 16 vargar till förvaltningsdomstolen och begärde stop för jakten samt att detta stop skulle gälla omgående (inhibition av beslut) tills det att domen från förvaltningsdomstolen var klar, så beslutade förvaltningsdomstolen att det inte fanns skäl för inhibition.

Detta beslut överklagades sedan av berörda organisationer till kammarrätten som nu gjort en annan bedömning och beslutat att vargjakten ska stoppas omgående tills det att förvaltningsdomstolen har behandlat klar ärendet.

Och redan nu hotar jägare på de sociala medier att detta beslut kommer att betyda att den illegala jakten kommer att öka.
Med andra ord, “får vi det inte som vi vill så skiter vi i de demokratiska fattade besluten och gör som vi vill i alla fall och skjuter vargen illegalt”.

Visa Vargjakt 2013 på en större karta

Tydligen är det något som ganska så utbredd i Finland där 5 personer sitter häktade efter en illegal och väl organiserat vargjakt, där inte mindre än 17 personer totalt var involverade och där man lyckades skjut två vargar.
Och som en eftergift till dessa rättshaverister som bland annat innefattar en person långt uppe i hierarkien till Finska Jägarförbundet, föreslår nu en finsk politiker utökade licenser på varg!
Alltså en eftergift till de kriminella jägare och ett hån mot demokratin.
Och inte är det bättre i Sverige.

Tjuvjakt i Sverige – Vargkriget – Del 1
Tjuvjakt i Sverige – Vargkriget – Del 2

Karta och annan information om de berörda revir finns här: Vargreviret

 

bar
srf
sr1
sr2
dn1
dn2
svd1
svd2
svd3

lrf

NVV beslut om vargjakt 2013

Föreningarnas  överklagande till Kammarrätten
Bilaga 1 till överklagande
Bilaga 2 till överklagande
Bilaga 3 till överklagande
Bilaga 4 till överklagande
Bilaga 5 till överklagande

SR
AB
Tidigare om samma sak

Jinges fotoblogg

Aftonbladet 
Aftonbladet
Aftonbladet
Aftonbladet

SR
SR
SR
SR

DN
DN
DN
DN
DN

SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5434975

Posted in Genetik, Illegal jakt, Jägareförbundet, Licensjakt, Naturvårdspolitik | Tagged as: , , , , | 3 Comments

Lögnaktig begrundelse för vargjakt 2013

(Uppdaterat)

31 januari starter jakten på 16 vargar i 8 revir här i Sverige.
Jakten inriktas på alfadjur i dessa revir och ska enligt naturvårdsverket vare “den enda åtgärd som på kort sikt kan minska graden av inavel i den skandinaviska vargstammen”
Detta påstående är ju så klart ren nonsens.

Karta och annan information om de berörda revir finns här: Vargreviret 

De vargar som blir kvar efter jakten blir vare sig mer eller mindre inavlade, vare sig på kort eller lång sikt.
Det enda man eventuellt, om i fall att…, möjligen och med stor risk att man misslyckas, är att eventuella invandrande vargars bidrag till den genetiska mångfalden blir synligt lite fortare.
Men det enda som kan få ner inaveln är och förblir att det kommer en ny invandrande varg från den finsk/ryska stammen som lyckas att ingå i aveln.
Eller om sådär 3-4 år, att en eller två av de valpar man eventuell, om möjligt, om man har en jävla tur, lyckas placera ut bland våra vilda vargar, och överlever trafikdöden, diverse skyddsjakter och inte minst vår tjuvjagande jaktvårdares försök att “rensa skogen för ohyrat”, att en av dessa valpar lyckas att växa upp och sedan ingår i aveln.
Men tills nu har den planerade genetiska förstärkning av vargstammen, den som både 2010 och 2011 års vargjakt grundades på varit ett kapitalt misslyckande.

Denna vargjakt är inget annat än ett litet köttben till jägarna från det nära på rödlistade  partiet med det bruna förflutna, det så kallande gröna Centerpartiet.
Allt i syfte att rädda lite röster inför näste val, vilket även det redan tycks vare dömt att misslyckas med tanka på att denna vargjakt även sågas av både jägare och lantbrukarna för att vare för snål.

Nu är det bara att vänta på att EU stoppar vansinnet.  Så hjälp till att protestera här:  http://www.svenskavargar.nu/

 

Visa Vargjakt 2013 på en större karta

Naturvårdsverket har ändrat sitt beslut och ingen vargjakt tillåts i Aksjönreviret då det har visat sig att en av vargarna är en genetisk viktig tik från Kynnareviret och även Kölsta undantags då man inte spårat några vargar där under senare tid.
I stället blir det vargjakt i Våmådalreviret och i Dalarna och i Värnäs i Värmland
Mer info om reviren som berörs:

Brattfors Värmlands län
Värnäs Värmlands län
Fulufjället Dalarnas län
Kloten Dalarnas och Örebro län
Ulriksberg Örebro län
Villingsberg Örebro län
Hedbyn Örebro och Västmanlands län

Mer om saken här:

Jinges fotoblogg

Aftonbladet 
Aftonbladet
Aftonbladet
Aftonbladet

SR
SR
SR
SR

DN
DN
DN
DN
DN

SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
Uppdaterat 20 augusti 2013:
Ny forskning visar att antal missbildningar har ökat i vargstammen.
DN

Posted in Genetik, Licensjakt, Naturvårdspolitik, Varg | Tagged as: , , , | 4 Comments

8-10 människor dödas årligen

8-10 människor dödas årligen i viltolyckor med älg och många tiotall blir svårt skadade. Trots det är det de i jämförelse små skador som vargen ställer till med som hela tiden kommer i fokus och det som man anser gör att vi bara ska ha en minimal stam av dessa djur.

Detta är ett jävla hyckleri från våra jaktvårdare, våra “rakryggade” vänner på Jägareförbundet och i andra organisationer.

 

Viltvårdarna

Jämför man skadebilderna för dessa två arter, med många döda i viltolyckor varje år och än fler svårt skadade, invalidiserade och traumatiserade människor som ett direkt resultat av älgstammen storlek, med det tjugotal hundar, mestadels jakthundar, och några hundratals får som dör i skogen i förtid innan de får se insidan av slakthus 5, så är det helt klart attvargens skador inte ens kommer i närheten av de skador som våra enorma älgstammar, rådjursstammar och vildsvinsstammer ställer till med.

Men trots detta är det vargstammen som ska begränsas enligt dessa värdelösa hycklare.
Inte vildsvinsstammen, inte älgstammen, inte rådjursstammen, för dessa djur är för våra “rakryggade” viltvårdare lika med LIVSKVALITET.
Men bara under den tid vi har haft dagens vargstam i Sverige, alltså de senaste 30 år, har klövviltet varit DÖDSORSAK för nära 300 människor, och gudarna må veta hur många människor som under samma tid har fått sina liv förstörda när man kolliderat med dessa “skadedjur”.

Och när det kommer till människooffer i vargens spår, så finns det endast 16-18 dokumenterade fall av människor som dödats av varg under mer än 300 års historia och det inklusive de 10-12 som Gysingevargen var orsak till.

Prata om att sila myggor och svälja älgar.

Posted in varg | 4 Comments

Fjollorna ifrågasätter statistiken om jakthundarnas dödsorsak

Varför är det så svårt för vissa att ta till sig fakta, att ta till sig hur verkligheten ser ut?
Jakthundarnas dödlighet är en sån sak som gång på gång kommer upp i debatten och där man inte vill se verkligheten som den är.

Verkligheten är den att omkring 70% av de hundar som figurerar i Agrias statistik under rubriken trafik är av jakthundras.
Man förnekar blankt att det finns sån specifik statistik trots att den har presenterats både i Svensk Jakt, i pressmeddelanden från Svenska Jägareförbundet, på diverse hemsidor på internet och blivit slängt rakt i huvudet på dessa fjollorna gång på förbannat gång.
Men trots det vill man inte se dessa siffror för vad de verkligen är, nämligen en grym verklighet där tusen JAKTHUNDAR skadas eller dödas i trafiken årligen.

Siffrorna i följande tabell är från Svensk Jakt nummer 5, 2010 och avser hundar av jaktras som försäkrats i Agria, och en artikel från Agrias hemsida “Vad säger statistiken om skador vid jakt” som avser samtliga hundar försäkrade i Agria. 

Statistik Agria 2006-2009

Statistik Agria 2006-2009

Och nu kommer så det som tydligen är rena raketforskningen för vissa.

Andelen av hundarna i Agria’s statistik som är jakthundar:
100*1719/2416 =  71 procent jakthundar.

Antal jakthundar per år som figurerar i Agria’s statistik:
1719/4 = 429 jakthundar försäkrade i Agria/årligen

Totalt antal jakthundar som årligen skadas eller dödas i trafiken:
429*2,5 =  1072 jakthundar skadas eller dödas i trafiken årligen.

 

Källor:
1)  http://www.agria.se/agria/artikel/vad-sager-statistiken-om-skador-vid-jakt

2) Svensk Jakt nummer 5, 2010 sida 13.
 

 

 

Posted in Jakthundar, Vargskit, rykten och ren lögn | Tagged as: , , , , | 5 Comments