Tag Archives: Vildsvin

308 dödade människor i viltolyckor sedan 1985

308 människor har dödats i viltolyckor sedan 1985, alltså i princip under den tid vi har haft dagens vargstam i Sverige och 2199 har blivit svårt skadade. I den här siffran ingår INTE det mörkertal av olyckor som orsakats av att man väjt för vilt, där man förlorat kontrollen över bilen efter att ha kört [...]

Posted in Älg, Varg, Vildsvin, Viltolyckor | Tagged as: , , , , , , | Leave a comment

Varg dödar hästar och varg dödar människor, PUNKT!

De senaste dagarna har vargar som dödar hästar blivit ett större debattämne på vissa forum på Facebook. Och igen får man veta att de elaka myndigheterna, Naturvårdsverket och de olika länsstyrelserna tillsammans med Viltskadecenter, så klart mörkar konstaterat fakta. Även värnare, ni vet dessa elaka och okunniga personer som bor i storstaden och är jakthatarna, [...]

Posted in Konflikt, Varg, Vildsvin | Tagged as: , , , , , | 1 Comment

822 jakthundar dödas årligen i trafiken

Jägareförbundets faktafrisörer försöker igen helt felagtigt att framställa vargen som det största hotet mot jakthundanvändandet i Sverige, trots att varg inte alls, inte ens om man jagar inom dagens vargrevir, är något större hot än till exempel trafiken. Den undersökning Viltskadecentret med Jens Karlsson gjorde för några år sedan kom man till följande konklusion: “I [...]

Posted in Jägareförbundet, Jakthundar, Varg, Vildsvin | Tagged as: , , , , , , | 8 Comments

Jägareförbundets faktafrisör skriver om vildsvin

Så är en av faktafrisörerna från Jägareförbundet igen ute för att sprida lita lögner, halva sanningar och rena gissningar. Denna gång är det en artikel i DN om de problem man har med vildsvin, och där man bland annat skriver om hur vildsvinstammen har ökat kraftigt de senare åren och bland annat resulterat i att [...]

Posted in Jägareförbundet, Varg, Vildsvin, Viltolyckor | Tagged as: , , | Leave a comment

Jägareförbundet är desperat

Nu kör Jägareförbundets propagandaapparat igen på fullt varv. Man är helt tydligen desperat när man kan påstå det som Torbjörn Lövbom gör i sin debattartikel i Aftonbladet med titeln:  Vargar är ett hot mot livet på landsbygden. Nu är det alltså landsbygdens fortlevnad som är hotad av vargen. Det låter nästan så man kan tro [...]

Posted in Jägareförbundet, Jakthundar, Licensjakt, Varg, Vildsvin | Tagged as: , , , , , | Leave a comment